Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025

Đăng ngày 20 - 09 - 2019
100%

Ngày 13/9/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 3098/BTTTT-KHCN  công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0).

​Theo đó, xây dựng đô thi thông minh (ĐTTM) là một trong các chương trình lớn của quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam. Quan điểm và mục tiêu phát triến ĐTTM bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018.

Bộ chỉ số ĐTTM Việt Nam giai đoạn đến 2025 (Phiên bản 1.0) được đưa ra để đánh giá mức độ “thông minh hóa” các hoạt động của đô thị theo định hướng và mục tiêu phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 định hưóng đến năm 2030 của Chính phủ.

Bộ chỉ số mang tính phổ quát, bao gồm các chỉ số cơ bản nhất cho ĐTTM ở Việt Nam (bộ chỉ số lõi) tập trung theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các hoạt động của đô thị; và được sử dụng cho các đô thị đang hoặc sẽ triển khai xây dựng ĐTTM theo định hướng và mục tiêu phát triển ĐTTM ở Việt Nam.

Trên cơ sở kiến trúc và cấu trúc của Bộ chỉ số này, các Bộ, ngành và địa phương có thể xây dựng các chỉ số ĐTTM theo mục tiêu quản lý chuyên ngành, lĩnh vực và đặc thù được phân công quản lý.                                                        

Tin liên quan

Hướng dẫn về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng(21/10/2019 4:10 CH)

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành(21/10/2019 7:49 SA)

Hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế(21/10/2019 7:48 SA)

Quy định về người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra trong lĩnh vực quản lý thị trường(18/10/2019 10:25 SA)

Một số quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ(18/10/2019 10:24 SA)

Tin mới nhất

Hướng dẫn về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng(21/10/2019 4:10 CH)

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành(21/10/2019 7:49 SA)

Hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế(21/10/2019 7:48 SA)

Quy định về người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra trong lĩnh vực quản lý thị trường(18/10/2019 10:25 SA)

Một số quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ(18/10/2019 10:24 SA)

°
1654 người đang online