Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2019

Đăng ngày 17 - 09 - 2019
100%

Ngày 16/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ. Dự họp có các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp đã thảo luận đóng góp ý kiến về các nội dung sau: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ IX; Đề án nâng cao năng lực thu gom, xử lý nước thải trong khu dân cư nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác gia đình trong giai đoạn hiện nay; ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng tỉnh Hưng Yên.

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng kết luận như sau: Đối với việc Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ IX, nhất trí với đề xuất của Sở Nội vụ đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung: Yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trước khi tổ chức Đại hội Đảng ít nhất 01 tháng. Về hình thức tổ chức, nhất trí cấp cơ sở và các sở, ban, ngành tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, cấp huyện và cấp tỉnh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước. Về thành phần tham gia, yêu cầu phải triệu tập đầy đủ thành phần không được bỏ sót, đặc biệt là những người có thành tích tiêu biểu, những người trực tiếp lao động, sản xuất, chiến đấu. Chương trình đại hội phải bám sát vào hướng dẫn của cấp trên. Chú trọng hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Về kinh phí tổ chức, yêu cầu phối hợp với Sở Tài chính tham mưu phân bổ mức kinh phí cho từng cấp, đơn vị  tổ chức. Yêu cầu Sở Nội vụ hoàn thiện văn bản để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về Đề án nâng cao năng lực thu gom, xử lý nước thải trong khu dân cư nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Qua nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp trong đó chủ yếu tập trung vào các nội dung: Tên gọi của Đề án; việc đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý nước thải nông thôn trên địa bàn tỉnh; các chỉ tiêu đề ra, nhiệm vụ; giải pháp thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Đề án.

Đối với việc tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác gia đình trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, yêu cầu Sở hoàn thiện văn bản để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu không ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung mà ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND.

 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch UBND yêu cầu Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng sau khi được thành lập có nhiệm vụ tiếp tục kế thừa thực hiện các nhiệm vụ của 02 Ban (Ban Chỉ đạo hỗ trợ nhà ở đối với hỗ nghèo và Ban Chỉ đạo hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở) đồng thời có trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện đề án mới của tỉnh giai đoạn 2019 - 2021./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ứng cử viên Joe Biden chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ tại Hawaii(25/05/2020 9:03 SA)

Hưng Yên: Bàn giao 143 công dân hoàn thành cách ly tập trung(25/05/2020 7:25 SA)

Hưng Yên: Tìm cách gỡ khó cho công tác phóng mặt bằng(25/05/2020 7:24 SA)

Đại hội Đảng bộ xã Lạc Đạo, nhiệm kỳ 2020-2025(25/05/2020 7:05 SA)

Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận vấn đề ổn định không gian mạng(24/05/2020 7:39 SA)

°
2377 người đang online