Tòa án nhân dân tối cao công bố 03 án lệ

Đăng ngày 16 - 09 - 2019
100%

Ngày 09/9/2019, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 293/QĐ-CA công bố án lệ.

Theo đó, công bố 03 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua, cụ thể:

Thứ nhất, án lệ số 29/2019/AL về tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Cướp tài sản” có nguồn án lệ từ Quyết định giám đốc thẩm số 20/2018/HS-GĐT ngày 15/10/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thứ hai, án lệ số 28/2019/AL về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” có nguồn án lệ từ Quyết định giám đốc thẩm số 16/2018/HS-GĐT ngày 25/9/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thứ ba, án lệ số 27/2019/AL về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 có nguồn án lệ từ Quyết định giám đốc thẩm số 03/2018/HC-GĐT ngày 16/7/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại” tại tỉnh Trà Vinh.

Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu và áp dụng các án lệ trong xét xử từ ngày 10/10/2019.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Tin liên quan

Hướng dẫn về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng(21/10/2019 4:10 CH)

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành(21/10/2019 7:49 SA)

Hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế(21/10/2019 7:48 SA)

Quy định về người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra trong lĩnh vực quản lý thị trường(18/10/2019 10:25 SA)

Một số quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ(18/10/2019 10:24 SA)

Tin mới nhất

Hướng dẫn về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng(21/10/2019 4:10 CH)

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành(21/10/2019 7:49 SA)

Hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế(21/10/2019 7:48 SA)

Quy định về người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra trong lĩnh vực quản lý thị trường(18/10/2019 10:25 SA)

Một số quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ(18/10/2019 10:24 SA)

°
1644 người đang online