Tòa án nhân dân tối cao công bố 03 án lệ

Đăng ngày 16 - 09 - 2019
100%

Ngày 09/9/2019, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 293/QĐ-CA công bố án lệ.

Theo đó, công bố 03 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua, cụ thể:

Thứ nhất, án lệ số 29/2019/AL về tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Cướp tài sản” có nguồn án lệ từ Quyết định giám đốc thẩm số 20/2018/HS-GĐT ngày 15/10/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thứ hai, án lệ số 28/2019/AL về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” có nguồn án lệ từ Quyết định giám đốc thẩm số 16/2018/HS-GĐT ngày 25/9/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thứ ba, án lệ số 27/2019/AL về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 có nguồn án lệ từ Quyết định giám đốc thẩm số 03/2018/HC-GĐT ngày 16/7/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại” tại tỉnh Trà Vinh.

Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu và áp dụng các án lệ trong xét xử từ ngày 10/10/2019.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Tin liên quan

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh(04/06/2020 9:14 SA)

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh(04/06/2020 9:02 SA)

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”(04/06/2020 9:01 SA)

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

Tin mới nhất

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh(04/06/2020 9:14 SA)

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh(04/06/2020 9:02 SA)

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”(04/06/2020 9:01 SA)

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

°
1034 người đang online