Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Đăng ngày 11 - 09 - 2019
100%

Ngày 30/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc (GĐ), Phó Giám đốc (PGĐ) sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh GĐ, PGĐ sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý, sử dụng công chức, viên chức; Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát, thanh tra việc quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh GĐ, PGĐ sở Giáo dục và Đào tạo.

Tiêu chuẩn chung của GĐ, PGĐ: Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục; Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc quản lý, diều hành; Có năng lực tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 5 năm trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh GĐ, PGĐ theo quy định; Có năng lực phối hợp với các cấp, các cơ quan, tổ chức; Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ...

Tiêu chuẩn riêng đối với chức danh GĐ phải tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; Đảm nhiệm chức vụ PGĐ hoặc chức vụ tương đương trở lên; Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh GĐ hoặc chức danh tương đương. Đối với chức danh PGĐ phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm; Đã đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng hoặc phó trưởng phòng hoặc chức vụ tương đương; Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh PGĐ hoặc chức danh tương đương.

Trường hợp nữ từ đủ 50 tuổi trở lên và nam từ đủ 55 tuổi trở lên được bổ nhiệm giữ chức danh GĐ, PGĐ trước ngày Thông tư có hiệu lực thì không yêu cầu phải có đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/10/2019 và Quyết định số 81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực.

Tin liên quan

Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng(14/11/2019 2:06 CH)

Một số quy định về quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai(14/11/2019 2:06 CH)

Phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.(13/11/2019 2:32 CH)

Quy định về phân cấp công trình xây dựng(13/11/2019 2:29 CH)

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ(12/11/2019 9:54 SA)

Tin mới nhất

Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng(14/11/2019 2:06 CH)

Một số quy định về quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai(14/11/2019 2:06 CH)

Phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.(13/11/2019 2:32 CH)

Quy định về phân cấp công trình xây dựng(13/11/2019 2:29 CH)

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ(12/11/2019 9:54 SA)

°
720 người đang online