Ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần

Đăng ngày 11 - 09 - 2019
100%

Ngày 28/8/2019, Bộ Y tế đã ra Thông tư 23/2019/TT-BYT về việc ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần và Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần.

​Theo Quy trình, mỗi trường hợp giám định pháp y tâm thần thông thường có 03 giám định viên tham gia. Trường hợp phức tạp, có khó khăn trong việc xác định bệnh, đánh giá năng lưc hành vi, có sự tham gia của nhiều chuyên khoa khác nhau, giám định lần thứ nhất có thể có 05 giám định viên tham gia. Trường hợp giám định lại lần thứ hai, giám định đặc biệt có thể mời thêm chuyên gia về giám định pháp y tâm thần nhưng tổng số không quá 09 giám định viên/01 ca giám định. Mỗi trường hợp giám định cần phải có 02 điều dưỡng viên giúp việc.

Giám định nội trú là giám định tại cơ sở giám định pháp y tâm thần, áp dụng đối với những trường hợp chẩn đoán bệnh và xác định năng lực hành vi của đối tượng giám định khó khăn và phức tạp, gồm các bước như sau:

Bước thứ nhất, tiếp nhận hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định, Tổ chức pháp y tâm thần phải có văn bản trả lời người trưng cầu hoặc người yêu cầu giám định về việc tiếp nhận đối tượng giám định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, tiếp nhận đối tượng giám định, phân công người tham gia giám định, nghiên cứu hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định; bước tiếp theo, đối tượng giám định được đưa vào buồng theo dõi, trường hợp cần thiết phải theo dõi bằng camera. Thời gian theo dõi giám định tối đa là 06 tuần/01 đối tượng giám định (có thể kéo dài thời gian theo dõi không quá 03 tuần)…

Bên cạnh việc quy định quy trình giám định pháp y tâm thần, Thông tư này còn ban hành các biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền như: Biên bản giao, nhận hồ sơ trưng cầu giám định; Biên bản tiếp nhận đối tượng giám định đang bị giam giữ;…

Giám định tại chỗ, áp dụng đối với những trường hợp đối tượng giám định đang bị giam giữ nếu đưa ra ngoài sẽ khó khăn và không an toàn trong công tác quản lý đối tượng giám định hoặc một số trường hợp đặc biệt không thể đưa đối tượng đến giám định tại Tổ chức pháp y tâm thần, gồm các bước như sau: Tiếp nhận hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định; phân công người tham gia giám định; nghiên cứu hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định; tiếp xúc và thăm khám đối tượng giám định; đưa đối tượng giám định đi thăm khám cận lâm sàng cần thiết; giám định viên thư ký tổng hợp tất cả các tài liệu có liên quan đến đối tượng giám định; họp giám định viên tham gia giám định; kết luận giám định; lập hồ sơ giám định và lưu trữ hồ sơ giám định; kết thúc giám định.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 18/2015/TT-BYT ngày 14/7/2015 của Bộ Y tế ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần và Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần.

Tin liên quan

Sửa đổi Quy chế quản lý lao động, tiền lương tại Viettel từ ngày 15/8/2020(06/07/2020 9:40 SA)

Quy định về việc cấp giấy thông hành(06/07/2020 9:39 SA)

Bổ sung 3 Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam...(06/07/2020 9:38 SA)

Quy định mới về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông(06/07/2020 9:13 SA)

Quy định xuất, nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam (06/07/2020 9:12 SA)

Tin mới nhất

Sửa đổi Quy chế quản lý lao động, tiền lương tại Viettel từ ngày 15/8/2020(06/07/2020 9:40 SA)

Quy định về việc cấp giấy thông hành(06/07/2020 9:39 SA)

Bổ sung 3 Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam...(06/07/2020 9:38 SA)

Quy định mới về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông(06/07/2020 9:13 SA)

Quy định xuất, nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam (06/07/2020 9:12 SA)

°
415 người đang online