Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới

Đăng ngày 10 - 09 - 2019
100%

Ngày 28/8/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 30/2019/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới.

​Theo đó, Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới - Mã số đăng ký: QCVN 103:2019/BGTVT.

Quy chuẩn này quy định yêu cầu cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm bao gồm: mặt bằng; nhà xưởng; nhà văn phòng; bãi đỗ xe; đường nội bộ; dây chuyền kiểm định; phần mềm, thiết bị thông tin;…

Trong đó, đơn vị đăng kiểm phải trang bị các hệ thống âm thanh để thông báo cho chủ xe; màn hình hiển thị tối thiểu 32 inch tại phòng chờ khách hàng để công khai quá trình giám sát hoạt động kiểm định trên dây chuyền.

Bên cạnh đó, ở khu vực kiểm tra đèn dây chuyền loại I thì khu vực đỗ xe để kiểm tra đèn được đánh dấu trên sàn tối thiểu dài 4,5m; rộng 2,5m; Đường ray để di chuyển thiết bị kiểm tra đèn phải thẳng, có độ dài tối thiểu 4m; Có khoảng cách trống suốt dọc đường ray tối thiểu 1,0m phía trước màn hình đo đèn.

Ở khu vực kiểm tra phanh dây chuyền loại I, một phần của khu vực kiểm tra phanh có thể nằm bên ngoài xưởng kiểm định nhưng phải đảm bảo phần đầu tiên của bệ thử phanh nằm trong nhà xưởng ít nhất 1,5m. Trường hợp lắp đặt bệ thử phanh ngoài hầm kiểm tra thì bất kỳ điểm nào của bệ thử phanh con lăn phải cách đầu hầm kiểm tra tối thiểu 0,6m.

Các đơn vị đăng kiểm đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ trước ngày 15/10/2019 phải có kế hoạch khắc phục cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị theo quy định tại Quy chuẩn này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Tin liên quan

Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông(26/02/2020 10:39 SA)

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến...(26/02/2020 10:38 SA)

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh(26/02/2020 10:37 SA)

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid - 19(26/02/2020 7:58 SA)

Quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế(24/02/2020 3:02 CH)

Tin mới nhất

Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông(26/02/2020 10:39 SA)

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến...(26/02/2020 10:38 SA)

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh(26/02/2020 10:37 SA)

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid - 19(26/02/2020 7:58 SA)

Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020(25/02/2020 8:44 SA)

°
1700 người đang online