Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Đăng ngày 29 - 08 - 2019
100%

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và điều tra hộ nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Việc rà soát nhằm xác định đúng, đầy đủ số hộ, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người nghèo, người cận nghèo; số hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo của tỉnh năm 2020. Việc xác định hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận theo hướng đa chiều.  Đối tượng, phạm vi rà soát, điều tra là toàn bộ số hộ nghèo, hộ cận nghèo thụ hưởng chính sách trong năm 2019 và các hộ đăng ký xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo có từ 2 chỉ tiêu hộ nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều trở lên; các hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp đăng ký điều tra xác định là hộ có mức sống trung bình.

Mỗi xã, phường, thị trấn là một đơn vị điều tra, rà soát. Thời gian thực hiện kế hoạch bắt đầu từ ngày 28.8 đến 15.12.2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện việc tập huấn nghiệp vụ rà soát, tổng hợp số liệu, kết quả rà soát, điều tra báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. 

Tin liên quan

Các khu dân cư Nguyễn Trung Ngạn, Linh Hạ, Hà Linh, Văn Ổ: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân...(11/11/2019 8:30 SA)

Xã An Viên đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(11/11/2019 8:28 SA)

Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại huyện Văn Lâm(07/11/2019 8:16 SA)

Trao tặng nhà cho người có công với cách mạng và hộ nghèo tại huyện Phù Cừ (07/11/2019 8:13 SA)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Bình Dân(06/11/2019 8:08 SA)

Tin mới nhất

Xã Minh Châu đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(11/11/2019 8:31 SA)

Các khu dân cư Nguyễn Trung Ngạn, Linh Hạ, Hà Linh, Văn Ổ: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân...(11/11/2019 8:30 SA)

Xã An Viên đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(11/11/2019 8:28 SA)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội văn hóa quân dân tại khu dân cư Đào Lâm(08/11/2019 8:11 SA)

Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại huyện Văn Lâm(07/11/2019 8:16 SA)

°
644 người đang online