Hưng Yên: Gieo trồng trên 415 héc - ta rau màu vụ thu đông

Đăng ngày 29 - 08 - 2019
100%

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến ngày 27.8, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 2,3 nghìn ha rau màu vụ hè thu, gieo trồng mới được trên 415ha rau màu vụ thu đông.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn và nông dân, rau màu vụ hè thu đã thu hoạch cho năng suất ổn định, nhiều loại rau màu có giá bán cao nên người sản xuất có lãi; rau mới trồng đa dạng chủng loại giống. 

Tin liên quan

Thu ngân sách nội địa tăng hơn 21% so với cùng kỳ(12/11/2019 8:22 SA)

Hưng Yên: Thu hút đầu tư dự án nguồn vốn nước ngoài(11/11/2019 8:34 SA)

Xã Minh Châu đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(11/11/2019 8:31 SA)

Hưng Yên: Sản phẩm công nghiệp duy trì tăng trưởng cao(06/11/2019 8:05 SA)

Hưng Yên: Thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 94,6% dự toán(06/11/2019 8:04 SA)

Tin mới nhất

Thu ngân sách nội địa tăng hơn 21% so với cùng kỳ(12/11/2019 8:22 SA)

Hưng Yên: Thu hút đầu tư dự án nguồn vốn nước ngoài(11/11/2019 8:34 SA)

Xã Minh Châu đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(11/11/2019 8:31 SA)

Các khu dân cư Nguyễn Trung Ngạn, Linh Hạ, Hà Linh, Văn Ổ: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân...(11/11/2019 8:30 SA)

Xã An Viên đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(11/11/2019 8:28 SA)

°
567 người đang online