Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 23 - 08 - 2019
100%

             Ngày 22/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Quy định gồm 5 chương, 15 điều. Quy định này quy định về: Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; phối hợp trong thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm và quản lý, ngăn chặn hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh; phân cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm; công bố sản phẩm thực phẩm; quản lý hội thảo, hội nghị về thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

          Theo Quy định, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các sản phẩm thực phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm như sau: Sở Y tế chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm thực phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực được Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành trung ương phân cấp quản lý theo quy định và trường hợp quy định tại Khoản 8, Khoản 10, Điều 3 của Quy định, trừ những cơ sở thực phẩm do Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý tại Phụ lục 1, 2 kèm theo Quyết định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm thực phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực được Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành trung ương phân cấp quản lý theo quy định và các trường hợp quy định tại Khoản 8, Khoản 9, Khoản 10, Điều 3 của Quy định này, trừ những cơ sở thực phẩm do Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý tại Phụ lục 1, 2 kèm theo Quy định này. Sở Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm thực phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực được Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành trung ương phân cấp quản lý theo quy định và trường hợp quy định tại Khoản 8, Khoản 9, Khoản 10, Điều 3 của Quy định này, trừ những cơ sở thực phẩm do Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý tại Phụ lục 1, 2 ban hành kèm theo Quy định này. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn đối với những sản phẩm thực phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy định này. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn đối với những sản phẩm thực phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy định này.

Về thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm và ngăn chặn hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn, tại Điều 5 quy định về phối hợp trong thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm cấp tỉnh; Điều 6 quy định phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm  tại các huyện, thị xã, thành phố; Điều 7 quy định việc thực hiện kiểm tra về an toàn thực phẩm tại xã, phường, thị trấn; Điều 8 quy định việc quản lý, ngăn chặn hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh.

Về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm; đăng kí bản công bố sản phẩm; quản lí hội thảo, hội nghị về thực phẩm trấn địa bàn tỉnh, tại Điều 9 quy định việc cấp và thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Điều 10 quy định việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm; Điều 11 quy định về công bố sản phẩm thực phẩm; Điều 12 quy định việc quản lý hội nghị, hội thảo về quảng cáo thực phẩm.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 và thay thế Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên./.

 

Tin liên quan

Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/01/2020 1:11 CH)

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận...(22/01/2020 1:10 CH)

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020(22/01/2020 7:41 SA)

Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin(22/01/2020 7:40 SA)

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới(20/01/2020 9:04 SA)

Tin mới nhất

Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/01/2020 1:11 CH)

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận...(22/01/2020 1:10 CH)

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020(22/01/2020 7:41 SA)

Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin(22/01/2020 7:40 SA)

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới(20/01/2020 9:04 SA)

°
1489 người đang online