Chỉ thị Về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 23 - 08 - 2019
100%

           Ngày 22/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-CTUBND về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên.

          Theo Chỉ thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong toàn ngành; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục; tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ.

- Tiếp tục rà soát mạng lưới trường lớp; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp các điểm trường lẻ, sáp nhập các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ khối mầm non, phổ thông tại các địa phương.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục kết hợp với đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, hoàn thành tiêu chí về giáo dục và đào tạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới, đặc biệt là lớp 1. Bổ sung, xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu.

- Thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. Thực hiện tốt chính sách phát triển đội ngũ, tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo quy định.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và rèn luyện kỹ năng thực hành. Đổi mới mạnh mẽ hình thức tổ chức dạy học đồng bộ với đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh.

- Chú trọng việc giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa địa phương gắn với phát triển du lịch của tỉnh; tiếp tục triển khai Hướng dẫn liên tịch số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông.

- Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ, tham mưu giải quyết những bất cập đối với việc dạy ngoại ngữ trong trường tiểu học; tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế.

- Đảm bảo an ninh, an toàn trường học; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa học đường ngày càng tốt đẹp; tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, kết hợp với thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục, rèn luyện học sinh; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.

- Tăng cường công tác phối hợp và thường xuyên trao đổi thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh; xây dựng cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện và giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh.

- Hướng dẫn các nhà trường sử dụng các khẩu hiệu trường học phù hợp, thống nhất; thực hiện đặt tên gọi lớp học đơn giản, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, khuyến khích cách đặt tên lớp học truyền thống (sử dụng chữ cái la-tinh A, B, C...).

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; tăng cường triển khai giải pháp tuyển sinh trực tuyến đầu cấp học và sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc).

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực người học; duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

- Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường tăng cường trồng hoa, cây cảnh, cây bóng mát, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; giữ gìn vệ sinh trường lớp, đặc biệt là tại các khu nhà vệ sinh. Các trường có bếp ăn bán trú phải sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường.

- Chỉ đạo, theo dõi các nhà trường thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm; quy định về thu, quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục. Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm và thu, chi không đúng quy định.

- Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức Lễ khai giảng thống nhất trên toàn tỉnh vào ngày 05/9/2019. Chương trình Lễ khai giảng có các nghi thức: Đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước; có thể tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp; không đọc báo cáo về tình hình hoạt động của nhà trường; bảo đảm sức khỏe của học sinh và bảo vệ môi trường.

- Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định./.

Tin liên quan

Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/01/2020 1:11 CH)

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận...(22/01/2020 1:10 CH)

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020(22/01/2020 7:41 SA)

Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin(22/01/2020 7:40 SA)

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới(20/01/2020 9:04 SA)

Tin mới nhất

Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/01/2020 1:11 CH)

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận...(22/01/2020 1:10 CH)

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020(22/01/2020 7:41 SA)

Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin(22/01/2020 7:40 SA)

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới(20/01/2020 9:04 SA)

°
1754 người đang online