Hưng Yên: Giảm gần 1.700 biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Đăng ngày 21 - 08 - 2019
100%

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, đến nay, tỉnh đã giảm gần 1.700 biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã cắt giảm 131 biên chế công chức, 1.543 biên chế viên chức. Bên cạnh đó đã cắt giảm 30 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ; giải quyết chính sách nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc đối với hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; giải quyết chế độ thôi việc cho 29 người theo Quyết định số 32 ngày 20.8.2018 của UBND tỉnh.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hưng Yên bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ(13/12/2019 8:06 SA)

Phù Cừ: Giá trị thu trên 1ha đất canh tác đạt 174 triệu đồng(13/12/2019 8:05 SA)

Năm 2020, Kim Động phấn đấu thu nhập đạt 72 triệu đồng/người/năm(12/12/2019 8:27 SA)

Yên Mỹ: Chuyển đổi hơn 73 ha đất trồng lúa (12/12/2019 8:26 SA)

Văn Lâm: Góp ý dự thảo Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần...(12/12/2019 8:25 SA)

°
1653 người đang online