ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 05 - 07 - 2019
100%

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
6 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT 6 Tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP theo giá so sánh %   109,65
2 Chỉ số sản xuất công nghiệp %   110,92
3 Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Tỷ đồng 15.457 109,73
4 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 18.695 111,99
5 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng (CPI) %   101,32
6 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 472.012 112,68
7 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 564.532 111,91

Tin liên quan

Tin mới nhất

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (05/12/2019 7:50 SA)

ình hình kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 11 và 11 tháng năm 2019(05/12/2019 7:49 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (04/11/2019 3:58 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 10 và 10 tháng năm 2019(04/11/2019 3:58 CH)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (04/10/2019 7:43 SA)

°
1744 người đang online