ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 05 - 07 - 2019
100%

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
6 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT 6 Tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP theo giá so sánh %   109,65
2 Chỉ số sản xuất công nghiệp %   110,92
3 Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Tỷ đồng 15.457 109,73
4 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 18.695 111,99
5 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng (CPI) %   101,32
6 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 472.012 112,68
7 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 564.532 111,91

Tin liên quan

Tin mới nhất

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN (06/02/2020 3:49 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 01 năm 2020(06/02/2020 3:48 CH)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (15/01/2020 8:47 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng mười hai và cả năm 2019(15/01/2020 8:46 SA)

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 11 và 11 tháng năm 2019(05/12/2019 7:49 SA)

°
442 người đang online