Mỹ Hào đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Đăng ngày 05 - 07 - 2019
100%

Ngày 4.7, HĐND thị xã Mỹ Hào khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ chín nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Dự kỳ họp có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch THường trực HĐND tỉnh...

cá
Các đại biểu dự kỳ họp

Qua 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất toàn thị xã đạt trên 12.167,3 tỷ đồng, tăng 11,13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp - TTCN tăng 10,65%, thương mại - dịch vụ tăng 14,98%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 668,6 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, chăm lo đời sống người có công với cách mạng đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, thị xã còn gặp một số tồn tại, khó khăn như: Ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi; ô nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm; quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng chưa đi vào nền nếp. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và chênh lệch giới tính khi sinh còn cao. Trật tự an toàn xã hội có mặt còn phức tạp...

6 tháng cuối năm, thị xã Mỹ Hào tập trung thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ như: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Xây dựng và phát triển đô thị. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển CN-TTCN. Tăng cường giám sát, quản lý thu, chi ngân sách. Đầu tư cơ sở vật chất giáo dục; quản lý dạy thêm, học thêm và ngăn chặn bạo lực học đường. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,5%.

Tại kỳ họp HĐND thị xã Mỹ Hào báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND thị xã tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và tại kỳ họp; kỳ họp tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND và chức danh ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Tin liên quan

Các khu dân cư Nguyễn Trung Ngạn, Linh Hạ, Hà Linh, Văn Ổ: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân...(11/11/2019 8:30 SA)

Xã An Viên đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(11/11/2019 8:28 SA)

Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại huyện Văn Lâm(07/11/2019 8:16 SA)

Trao tặng nhà cho người có công với cách mạng và hộ nghèo tại huyện Phù Cừ (07/11/2019 8:13 SA)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Bình Dân(06/11/2019 8:08 SA)

Tin mới nhất

Xã Minh Châu đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(11/11/2019 8:31 SA)

Các khu dân cư Nguyễn Trung Ngạn, Linh Hạ, Hà Linh, Văn Ổ: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân...(11/11/2019 8:30 SA)

Xã An Viên đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(11/11/2019 8:28 SA)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội văn hóa quân dân tại khu dân cư Đào Lâm(08/11/2019 8:11 SA)

Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại huyện Văn Lâm(07/11/2019 8:16 SA)

°
659 người đang online