ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 31 - 07 - 2019
100%

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 7 7 Tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp %     111,03
2 Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý Tỷ đồng 209 1.259 113,03
3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 3.156 21.850 111,99
4 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %     101,25
5 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 1.350 9.015 111,09
6 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 2.930 18.656 112,23

Tin liên quan

Tin mới nhất

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (05/12/2019 7:50 SA)

ình hình kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 11 và 11 tháng năm 2019(05/12/2019 7:49 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (04/11/2019 3:58 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 10 và 10 tháng năm 2019(04/11/2019 3:58 CH)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (04/10/2019 7:43 SA)

°
1656 người đang online