ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 31 - 07 - 2019
100%

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 7 7 Tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp %     111,03
2 Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý Tỷ đồng 209 1.259 113,03
3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 3.156 21.850 111,99
4 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %     101,25
5 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 1.350 9.015 111,09
6 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 2.930 18.656 112,23

Tin liên quan

Tin mới nhất

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN (06/02/2020 3:49 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 01 năm 2020(06/02/2020 3:48 CH)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (15/01/2020 8:47 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng mười hai và cả năm 2019(15/01/2020 8:46 SA)

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 11 và 11 tháng năm 2019(05/12/2019 7:49 SA)

°
779 người đang online