Văn Lâm: Chỉ thị 40-CT/TW phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống

Đăng ngày 18 - 07 - 2019
100%

Qua gần 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trên địa bàn huyện Văn Lâm hoạt động tín dụng CSXH phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Với sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, nguồn vốn tín dụng CSXH được tăng cường, khơi thông, giúp cho người nghèo và các đối tượng CSXH từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

5 năm  qua, với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW  đã nâng cao nhận thức tư tưởng và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện Văn Lâm trong việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) cũng như hoạt động của Ngân hàng CSXH. Sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi mà cấp ủy, chính quyền các cấp dành cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã được thể hiện cụ thể như: Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc; quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; bố trí Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện… 

Người dân tìm hiểu các chương trình tín dụng CSXH được niêm yết công khai tại Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Lâm
Người dân tìm hiểu các chương trình tín dụng CSXH được niêm yết công khai tại Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Lâm

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã nhận thức rõ rệt hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng CSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, nhất là về địa điểm, thời gian đối với các buổi làm việc tại điểm giao dịch xã. Mỗi xã, thị trấn bố trí 1 điểm giao dịch, điểm giao dịch thực hiện các nghiệp vụ giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm... phục vụ các đối tượng ngay tại xã vào một ngày cố định trong tháng. Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, lãi suất ưu đãi, đã khiến hoạt động tín dụng chính sách là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đáng chú ý, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW là Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện được bố trí đầy đủ và kịp thời. Đến 30.6.2019 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện có tổng số 21 thành viên, đủ số lượng, thành phần theo quy định. Ban đại diện đã xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công thành viên thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị cho thấy, nhìn chung các tổ chức Hội đoàn thể thực hiện đúng Hợp đồng ủy thác, hợp đồng ủy nhiệm, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai công tác cho vay, thu nợ, thu lãi và xử lý nợ. 

Điểm nổi bật ngay sau khi Chỉ thị 40-CT/TW ban hành, công tác lãnh đạo thưc hiện tín dụng chính sách xã hội được thống nhất, UBND các cấp quan tâm hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Theo đó, nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả. Tính đến hết tháng 6.2019, tổng nguồn vốn từ ngân sách huyện Văn Lâm uỷ thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội đạt trên 1,6 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ kịp thời cho các đối tượng vay vốn, góp phần tiếp vốn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay tổng dư nợ tín dụng CSXH trên địa bàn huyện đạt trên 224 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với ngày 31.12.2018, với 8.544 khách hàng đang dư nợ, không có tình trạng nợ quá hạn. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2019 đạt 51,4 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, từ nguồn vốn tín dụng CSXH toàn huyện đã giúp 1.710 lượt khách hàng được vay vốn, vốn tín dụng chính sách đã giúp 549 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nguồn vốn phát triển kinh tế; tạo việc làm cho 146 lao động; góp phần xây dựng 1.013 công trình nước sạch và công trình vệ sinh; giúp 01 hộ gia đình có thu nhập thấp có nhà ở và 49 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện cho con tiếp tục theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện...

Phát huy kết quả đạt được, để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn huyện cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng CSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp quan tâm phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, củng cố tổ tiết kiệm và vay vốn, chỉ đạo, giám sát việc bình xét các đối tượng vay vốn, tích cực xử lý nợ đến hạn, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay hiệu quả.

Tin liên quan

Thành phố Hưng Yên; huyện Kim Động gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân...(10/12/2019 8:32 SA)

Hưng Yên bổ nhiệm Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh(10/12/2019 8:30 SA)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài PT&TH Hưng Yên(04/12/2019 8:56 SA)

Kim Động phấn đấu tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở xong trong tháng 3.2020(29/11/2019 8:10 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ân Thi(28/11/2019 7:57 SA)

Tin mới nhất

Thành phố Hưng Yên; huyện Kim Động gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân...(10/12/2019 8:32 SA)

Hưng Yên bổ nhiệm Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh(10/12/2019 8:30 SA)

Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu vượt dự toán được giao(05/12/2019 8:12 SA)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài PT&TH Hưng Yên(04/12/2019 8:56 SA)

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác, khách quan(03/12/2019 8:46 SA)

°
752 người đang online