Sở Tư pháp: Đánh giá công tác tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm

Đăng ngày 18 - 07 - 2019
100%

Ngày 17.7, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 6 tháng đầu năm, triển khai công tác tư pháp, công tác PBGDPL 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. 

Ao
Sở Tư pháp được nhận cờ thi đua của Chính phủ

6 tháng đầu năm, ngành Tư pháp triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác, quản lý. Công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đã đi vào nền nếp, các văn bản thẩm định có chất lượng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành thường xuyên, kịp thời, hiệu quả. Công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, công chứng, giám định được thực hiện đúng quy định. Việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Công tác PBGDPL được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đi vào chiều sâu. Nội dung PBGDPL tập trung vào các luật, pháp lệnh mới ban hành, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân... 6 tháng đầu năm 2019, các sở, ngành và các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức trên 1 nghìn cuộc PBGDPL trực tiếp cho trên 70 nghìn lượt người tham dự, cấp phát miễn phí 54 nghìn tài liệu PBGDPL...

6 tháng cuối năm, ngành Tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi đối với cấp huyện và cấp xã; tích cực thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về hoạt động bổ trợ tư pháp; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động năm 2019 của Bộ Tư pháp, công tác xây dựng ngành, thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Tư pháp...

Đối với công tác PBGDPL, 6 tháng cuối năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện và triển khai thi hành có hiệu quả các chương trình, đề án, Kế hoạch về PBGDPL đã được ban hành; tổ chức thực hiện hiệu quả Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu: Thời gian tới, ngành Tư pháp tiếp tục phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó, chú trọng các vấn đề liên quan đến cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; đổi mới phương thức, tăng cường hiệu quả công tác PBGDPL, nhất là các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua; triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân theo hướng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa công tác đăng ký, thống kê hộ tịch; rà soát văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, bảo đảm việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật gắn với kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nhanh chóng nghiên cứu, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện các hoạt động tư pháp đối với các sở, ngành, địa phương... 

Nhân dịp này, Sở Tư pháp được Chính phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.

Tin liên quan

Thành phố Hưng Yên; huyện Kim Động gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân...(10/12/2019 8:32 SA)

Hưng Yên bổ nhiệm Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh(10/12/2019 8:30 SA)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài PT&TH Hưng Yên(04/12/2019 8:56 SA)

Kim Động phấn đấu tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở xong trong tháng 3.2020(29/11/2019 8:10 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ân Thi(28/11/2019 7:57 SA)

Tin mới nhất

Thành phố Hưng Yên; huyện Kim Động gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân...(10/12/2019 8:32 SA)

Hưng Yên bổ nhiệm Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh(10/12/2019 8:30 SA)

Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu vượt dự toán được giao(05/12/2019 8:12 SA)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài PT&TH Hưng Yên(04/12/2019 8:56 SA)

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác, khách quan(03/12/2019 8:46 SA)

°
743 người đang online