Thẩm định 17 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng ngày 21 - 06 - 2019
100%

Vừa qua, Đoàn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã tiến hành thẩm định tại 17 xã của 6 huyện: Yên Mỹ, Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu. Đây là các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019 hiện đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

Tại các xã trên, đoàn thẩm định đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trạng các tiêu chí, đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và các văn bản, thông tin liên quan trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của từng xã. Đồng thời, Đoàn thẩm định đã yêu cầu các xã bổ sung, giải trình một số nội dung thuộc 19 tiêu chí nông thôn mới còn hạn chế tại các xã… 

Sau quá trình thẩm định, đoàn sẽ trình hồ sơ, đánh giá kết quả thực tế tại các xã để trình UBND tỉnh xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tin liên quan

Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu vượt dự toán được giao(05/12/2019 8:12 SA)

Hưng Yên: Phát triển chăn nuôi gà Đông Tảo lai an toàn sinh học(29/11/2019 8:09 SA)

Cam sạch Hưng Yên(28/11/2019 8:00 SA)

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao(27/11/2019 8:20 SA)

Xã Tam Đa đã chuyển đổi 250ha đất lúa(27/11/2019 8:19 SA)

Tin mới nhất

Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu vượt dự toán được giao(05/12/2019 8:12 SA)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài PT&TH Hưng Yên(04/12/2019 8:56 SA)

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác, khách quan(03/12/2019 8:46 SA)

Kim Động phấn đấu tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở xong trong tháng 3.2020(29/11/2019 8:10 SA)

Hưng Yên: Phát triển chăn nuôi gà Đông Tảo lai an toàn sinh học(29/11/2019 8:09 SA)

°
525 người đang online