Quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành

Đăng ngày 19 - 06 - 2019
100%

Ngày 17/6/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BYT quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

​Thông tư này quy định về nội dung, chương trình, tài liệu, thời gian, hình thức bồi dưỡng và việc cấp Chứng chỉ bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Theo đó, giảng viên bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành phải có kinh nghiệm giảng dạy lâm sàng thuộc chuyên ngành tương ứng ít nhất 05 năm. Mặt khác, giảng viên bồi dưỡng cũng phải có trình độ đại học chuyên ngành thuộc khối ngành sức khỏe và có chứng chỉ phương pháp dạy học hoặc đã dạy môn Phương pháp giảng dạy đại học ít nhất 05 năm trong khối ngành sức khỏe.

Việc bồi dưỡng được tiến hành trong 40 tiết học, bao gồm các nội dung: Khái quát về dạy - học lâm sàng và nội dung thực hành lâm sàng trong chương trình đào tạo thực hành; Dạy - học theo mục tiêu và dựa trên năng lực; Các kỹ năng cần có của người giảng dạy thực hành; Lượng giá, đánh giá lâm sàng; Phương pháp dạy học lâm sàng có hoặc không có sự tham gia của người bệnh…

Thủ trưởng cơ sở bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành xây dựng, thẩm định và ban hành tài liệu đào tạo trên cơ sở Chương trình bồi dưỡng đã được Bộ Y tế ban hành trước khi tổ chức bồi dưỡng. Người học được cơ sở bồi dưỡng cấp Chứng chỉ phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe khi hoàn thành Chương trình bồi dưỡng và đạt yêu cầu của khóa học.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019.

Tin liên quan

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng(23/07/2019 10:17 SA)

Điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương(23/07/2019 10:15 SA)

Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(23/07/2019 10:04 SA)

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật (22/07/2019 9:26 SA)

Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động...(22/07/2019 9:24 SA)

Tin mới nhất

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng(23/07/2019 10:17 SA)

Điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương(23/07/2019 10:15 SA)

Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(23/07/2019 10:04 SA)

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật (22/07/2019 9:26 SA)

Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động...(22/07/2019 9:24 SA)

°
1228 người đang online