Quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành

Đăng ngày 19 - 06 - 2019
100%

Ngày 17/6/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BYT quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

​Thông tư này quy định về nội dung, chương trình, tài liệu, thời gian, hình thức bồi dưỡng và việc cấp Chứng chỉ bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Theo đó, giảng viên bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành phải có kinh nghiệm giảng dạy lâm sàng thuộc chuyên ngành tương ứng ít nhất 05 năm. Mặt khác, giảng viên bồi dưỡng cũng phải có trình độ đại học chuyên ngành thuộc khối ngành sức khỏe và có chứng chỉ phương pháp dạy học hoặc đã dạy môn Phương pháp giảng dạy đại học ít nhất 05 năm trong khối ngành sức khỏe.

Việc bồi dưỡng được tiến hành trong 40 tiết học, bao gồm các nội dung: Khái quát về dạy - học lâm sàng và nội dung thực hành lâm sàng trong chương trình đào tạo thực hành; Dạy - học theo mục tiêu và dựa trên năng lực; Các kỹ năng cần có của người giảng dạy thực hành; Lượng giá, đánh giá lâm sàng; Phương pháp dạy học lâm sàng có hoặc không có sự tham gia của người bệnh…

Thủ trưởng cơ sở bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành xây dựng, thẩm định và ban hành tài liệu đào tạo trên cơ sở Chương trình bồi dưỡng đã được Bộ Y tế ban hành trước khi tổ chức bồi dưỡng. Người học được cơ sở bồi dưỡng cấp Chứng chỉ phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe khi hoàn thành Chương trình bồi dưỡng và đạt yêu cầu của khóa học.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019.

Tin liên quan

Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi (05/12/2019 2:23 CH)

Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi(05/12/2019 2:23 CH)

Phê duyệt thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử(05/12/2019 2:17 CH)

Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công(05/12/2019 10:26 SA)

Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(05/12/2019 10:19 SA)

Tin mới nhất

Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi (05/12/2019 2:23 CH)

Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi(05/12/2019 2:23 CH)

Phê duyệt thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử(05/12/2019 2:17 CH)

Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công(05/12/2019 10:26 SA)

Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(05/12/2019 10:19 SA)

°
1659 người đang online