Bộ Nội vụ công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và trên hệ thống Một cửa điện tử

Đăng ngày 17 - 06 - 2019
100%

Ngày 27/5/2019, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 448/QĐ-BNV công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và trên hệ thống Một cửa điện tử của Bộ Nội vụ.

​Theo đó, Quyết định ban hành kèm theo: Danh mục gồm 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Hội, Quỹ (Tổ chức phi chính phủ) tiếp nhận trên hệ thống Một cửa điện tử hoặc tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, qua đường bưu điện.

Danh mục 25 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Công chức - Viên chức; Chính quyền địa phương;  Tổ chức - Biên chế;  Công tác thanh niên; Hội, Quỹ (Tổ chức phi chính phủ) tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc qua đường bưu điện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tin liên quan

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng(23/07/2019 10:17 SA)

Điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương(23/07/2019 10:15 SA)

Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(23/07/2019 10:04 SA)

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật (22/07/2019 9:26 SA)

Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động...(22/07/2019 9:24 SA)

Tin mới nhất

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng(23/07/2019 10:17 SA)

Điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương(23/07/2019 10:15 SA)

Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(23/07/2019 10:04 SA)

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật (22/07/2019 9:26 SA)

Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động...(22/07/2019 9:24 SA)

°
1256 người đang online