Ủy ban nhân dân tỉnh họp xem xét và cho ý kiến về một số văn bản trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ chín, Khóa XVI

Đăng ngày 12 - 06 - 2019
100%

Ngày 11/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ nhằm xem xét và cho ý kiến về một số văn bản trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ chín, Khóa XVI. Dự họp gồm có: Thường trực HĐND tỉnh; các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp đã thảo luận đóng góp ý kiến về các nội dung sau: Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; Tờ trình chấp thuận bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019; Tờ trình quy định mức phân bổ chi thường xuyên vốn sự nghiệp giao thông cho công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cầu đường bộ.

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng kết luận như sau: Đối với Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp hoàn thiện văn bản đồng thời bổ sung thêm một số kết quả như sau: Chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, thu ngân sách 6 tháng đầu năm, việc tiếp nhận dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp mới. Về văn hóa - xã hội bổ sung kết quả đạt giải thưởng cao trong nước và quốc tế của học sinh các cấp học; sự chuyển biến và đổi mới căn bản toàn diện trong học và thi của ngành giáo dục; việc đổi mới và nâng cao chất lượng, phong cách phục vụ của ngành y tế; đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao đã quản lý tốt các lễ hội, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng văn hóa, những thành tích đạt được trong thể thao của tỉnh. Về cải cách hành chính bổ sung thêm kết quả chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin và phải nêu rõ nguyên nhân của việc tăng, giảm bậc xếp hạng của các chỉ số.

Về Danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, yêu cầu các dự án mà các huyện, thị xã, thành phố bổ sung vào danh mục phải có đầy đủ cơ sở pháp lý và vị trí đất đó phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất để bố trí nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới và xây dựng trụ sở Công an xã.

Đối với Tờ trình về Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; thôn, tổ dân phố và Tờ trình quy định mức phân bổ chi thường xuyên vốn sự nghiệp giao thông cho công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cầu đường bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung của các Tờ trình, đồng thời yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải hoàn thiện văn bản để Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ chín, khóa XVI./.

Tin liên quan

Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên(06/06/2020 3:29 CH)

Họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX (05/06/2020 7:54 SA)

Triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận (04/06/2020 7:25 SA)

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Bình Thuận(03/06/2020 7:59 SA)

Đại hội Liên đoàn Võ thuật tỉnh lần thứ I(03/06/2020 7:57 SA)

°
1231 người đang online