Đề án "Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp"

Đăng ngày 10 - 06 - 2019
100%

Ngày 07/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 703/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp".

Theo đó, mục tiêu cụ thể:

Tăng cường quản lý nhà nước, đổi mới và hoàn thiện thể chế chính sách về vận tải, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, có hiệu lực cao, phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và kinh doanh thương mại, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tái cơ cấu lực lượng vận tải, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh vận tải.

Tiếp tục triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải; xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, từ đó hình thành nên cơ sở dữ liệu quốc gia về giao thông vận tải; phát triển các ứng dụng với mục tiêu phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực.

Nâng cao năng lực hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải; hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực vận tải. Hình thành các doanh nghiệp vận tải có năng lực, khả năng liên kết  các chuỗi vận tải và dịch vụ logistics để cung cấp vận tải đa phương thức...

Tăng cường kết nối giữa các phương thức để phát triển vận tải đa phương thức, đặc biệt là trên các hành lang vận tải chính. Nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí vận tải, đưa chi phí vận tải hàng hóa xuống còn khoảng 10% tổng giá trị sản phẩm quốc nội, góp phần giảm chi phí logistics của Việt Nam xuống tương đương khoảng 15% GDP.

Ưu tiên nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo chiến lược, quy hoạch đã được phê duyệt để nâng cao chất lượng vận tải; ưu tiên xây dựng mới các công trình quan trọng tạo bước phát triển đột phá cho vận tải, các công trình có vai trò kết nối các phương thức vận tải.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách huy động nguồn lực đảm bảo thực hiện Đề án có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc quản lý, giám sát xử lý vi phạm về hoạt động vận tải trên địa bàn để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh. Định kỳ đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất sửa đổi, bổ sung Đề án khi cần thiết.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phù hợp với điều kiện của địa phương. Nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng phù hợp với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của địa phương; các cơ chế, chính sách ưu tiên, hỗ trợ phát triển vận tải hàng hóa, vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và các doanh nghiệp lập kế hoạch cụ thể và các giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng, mở rộng, di dời một số kết cấu hạ tầng giao thông đầu mối như các cảng cạn, trung tâm phân phối hàng hóa, bến xe hàng...; ưu tiên bố trí quỹ đất phục vụ nhu cầu phát triển cảng cạn, trung tâm phân phối hàng hóa... cho phát triển dịch vụ logistics.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tin liên quan

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19(11/08/2020 7:29 SA)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo toàn tỉnh...(10/08/2020 4:06 CH)

Phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030(07/08/2020 11:05 SA)

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nút giao QL.39 với tuyến đường nối ĐT.379 với QL.39 trên...(06/08/2020 2:06 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (06/08/2020 11:19 SA)

Tin mới nhất

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19(11/08/2020 7:29 SA)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo toàn tỉnh...(10/08/2020 4:06 CH)

Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở...(10/08/2020 7:43 SA)

Phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030(07/08/2020 11:05 SA)

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến...(06/08/2020 11:27 SA)

°
225 người đang online