Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên làm việc tại huyện Yên Mỹ

Đăng ngày 08 - 05 - 2019
100%

Ngày 7.5, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Huyện ủy Yên Mỹ về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18-NQ/TW); Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW).

Toàn cảnh buổi làm việc tại Huyện ủy Yên Mỹ
Toàn cảnh buổi làm việc tại Huyện ủy Yên Mỹ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, tháng 12.2018, huyện Yên Mỹ đã hoàn thành việc thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cùng cấp, đến nay có 14/17 xã, thị trấn thực hiện bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND xã, thị trấn; 2 xã thực hiện bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cùng cấp. Số lượng chi bộ giảm từ 110 chi bộ xuống còn 85 chi bộ. Toàn huyện đã giảm 12 đồng chí cấp phó; giảm 76 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; giảm 751 người hoạt động không chuyên trách và các chi hội đoàn thể ở thôn. Huyện đã thực hiện sắp xếp được 58/79 thôn có bí thư chi bộ làm trưởng thôn...

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, tháng 8.2018, huyện đã thực hiện xong việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định; ngày 8.8.2018, huyện đã thực hiện xong Đề án sáp nhập bộ phận sự nghiệp bảo vệ môi trường vào Hạt Giao thông huyện. Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo thực hiện sáp nhập các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở để thực hiện mỗi xã, thị trấn có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở công lập. Hiện nay, huyện đang triển khai xây dựng Đề án Sáp nhập các thôn không đủ điều kiện, tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những nỗ lực của huyện Yên Mỹ trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/ TW, đồng thời yêu cầu huyện Yên Mỹ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII của Đảng; thực hiện nghiêm túc việc phân công huyện ủy viên đi cơ sở. Chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp và khu vực nông thôn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng cơ sở đảng và đảng viên. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng thời yêu cầu huyện tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31.3.2017 của UBND tỉnh; quan tâm thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường...

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đã đến kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW tại xã Ngọc Long, thị trấn Yên Mỹ. Tại các địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các xã, thị trấn làm tốt công tác quy hoạch để chọn những người có năng lực, trách nhiệm đảm nhiệm công việc tại cơ sở; làm tốt công tác quản lý đất đai; quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường nông thôn, an ninh trật tự, trật tự đô thị trên địa bàn…

Tin liên quan

Gắn xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường(02/06/2020 7:21 SA)

Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025(01/06/2020 7:28 SA)

Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2020(01/06/2020 7:27 SA)

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025(29/05/2020 7:26 SA)

Đại hội Đảng bộ xã Lạc Đạo, nhiệm kỳ 2020-2025(25/05/2020 7:05 SA)

Tin mới nhất

Yên Mỹ hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới(04/06/2020 7:22 SA)

Gắn xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường(02/06/2020 7:21 SA)

Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025(01/06/2020 7:28 SA)

Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2020(01/06/2020 7:27 SA)

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025(29/05/2020 7:26 SA)

°
352 người đang online