Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg và Kế hoạch số 363/KH-TTCP

Đăng ngày 08 - 05 - 2019
100%

Ngày 7.5, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27.12.2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài (gọi tắt là Quyết định số 1849); Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20.3.2019 của Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài (gọi tắt là Kế hoạch số 363).

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác của tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thanh tra Chính phủ triển khai Quyết định số 1849, theo đó tổ công tác có nhiệm vụ: Chỉ đạo, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nổi cộm có tính chất rất bức xúc, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự; Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ ban hành kế hoạch, thành lập Tổ kiểm tra để kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài có tính chất bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, có khả năng ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch, tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Tổ công tác sẽ kiểm tra tại một số địa phương về việc thực hiện công tác này.

Đối với Kế hoạch số 363 của Thanh tra Chính phủ tập trung vào các nội dung: Tiêu chí xác định vụ việc; lập danh sách vụ việc; trình tự thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài ở Trung ương và ở địa phương.

Tại tỉnh Hưng Yên, tình hình khiếu nại, tố cáo không có nhiều biến động. Các cấp, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu là các vụ việc cũ. UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm bắt tình hình và tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết từng vụ việc; báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, rà soát việc giải quyết các vụ việc. 

Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các đại biểu theo dõi, ghi chép đầy đủ các nội dung đã được Thanh tra Chính phủ quán triệt để triển khai, thực hiện hiệu quả tại đơn vị, địa phương mình; các địa phương có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài cần rà soát, báo cáo nội dung vụ việc, trong đó nêu rõ cụ thể từng việc đã và chưa giải quyết, đề xuất, kiến nghị hướng giải quyết để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét; vận dụng đúng các quy định của pháp luật vào công tác xử lý, giải quyết đối với từng vụ việc; khi tổ chức đối thoại với công dân cần chú ý tới việc phát ngôn; tổ công tác tham mưu đối với những vụ việc cụ thể cần phải tổ chức đối thoại để Thường trực Tỉnh ủy có hướng xử lý trong thời gian tới.

Tin liên quan

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh(04/06/2020 9:14 SA)

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh(04/06/2020 9:02 SA)

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”(04/06/2020 9:01 SA)

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

Tin mới nhất

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh(04/06/2020 9:14 SA)

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh(04/06/2020 9:02 SA)

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”(04/06/2020 9:01 SA)

Tổng thống Nga V. Putin ký sắc lệnh về chính sách ngăn chặn hạt nhân(04/06/2020 7:28 SA)

Triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận (04/06/2020 7:25 SA)

°
345 người đang online