Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2019

Đăng ngày 07 - 05 - 2019
100%

Sáng ngày 6/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019.

Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Ngọc Quỳnh, Nguyễn Minh Quang, Bùi Thế Cử; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp đã thảo luận đóng góp ý kiến về các nội dung sau: Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020; Công bố kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; dự thảo văn bản thống nhất phương án xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương; ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy; mức thu tiền dịch vụ và chế độ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với người tự nguyện cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện ma túy; mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng kết luận như sau: Đối với Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo sơ kết; đồng thời trong thời gian tới tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với  các huyện: Văn Lâm, Mỹ Hào, Khoái Châu xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; về công nghệ xử lý rác thải của các nhà máy xử lý rác thải mà thời gian tới tỉnh đầu tư xây dựng sẽ áp dụng công nghệ của Công ty TNHH Sa Mạc Xanh, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của tỉnh về công nghệ đốt rác thải của Công ty Sa Mạc Xanh, tham mưu văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến về việc đánh giá công nghệ, trước mắt sẽ đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải theo công nghệ của công ty Sa Mạc Xanh tại xã Vũ Xá, huyện Kim Động; yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh giá thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải xong trong tháng 6/2019; Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên Minh Hợp tác xã tỉnh chỉ đạo thành lập các Hợp tác xã dịch vụ môi trường; Sở Tài chính tham mưu kinh phí và thẩm định giá thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.

Đối với công bố kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với kết quả đánh giá và yêu cầu Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên đăng tải công khai kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính.

Đối với việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của UBND tỉnh, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu hoàn thiện Quyết định bãi bỏ xong trước ngày 08/5/2019.

Về quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy; mức thu tiền dịch vụ và chế độ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với người tự nguyện cai nghiện ma túy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tuy nhiên đối với mức trợ cấp đặc thù của công chức, viên chức, người lao động thì không quy định mức tiền cụ thể mà quy đổi ra hệ số; yêu cầu Sở hoàn thiện văn bản để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp tháng 7/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí đối với đề xuất mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh và dự thảo văn bản của UBND tỉnh Hưng Yên gửi UBND tỉnh Hải Dương phối hợp thống nhất phương án xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh(04/06/2020 9:14 SA)

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh(04/06/2020 9:02 SA)

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”(04/06/2020 9:01 SA)

Tổng thống Nga V. Putin ký sắc lệnh về chính sách ngăn chặn hạt nhân(04/06/2020 7:28 SA)

Triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận (04/06/2020 7:25 SA)

°
340 người đang online