ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 04 - 05 - 2019
100%

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 4 4 Tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp %     110,54
2 Vốn đầu thư NSNN địa phương quản lý Tỷ đồng 171 639 112,37
3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 2.267 9.074 112,27
4 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %     101,70
5 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 1.292 5.064 111,29
6 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 2.688 10.118 112,13

Tin liên quan

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (04/11/2019 3:58 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 10 và 10 tháng năm 2019(04/11/2019 3:58 CH)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (04/10/2019 7:43 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 9 và 9 tháng năm 2019(04/10/2019 7:43 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN(03/09/2019 9:13 SA)

Tin mới nhất

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (04/11/2019 3:58 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 10 và 10 tháng năm 2019(04/11/2019 3:58 CH)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (04/10/2019 7:43 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 9 và 9 tháng năm 2019(04/10/2019 7:43 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN(03/09/2019 9:13 SA)

°
1391 người đang online