Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Đăng ngày 20 - 05 - 2019
100%

Ngày 16/5/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 3402/CT-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật.

Theo đó, để giảm thiểu tình trạng chó thả rông cắn người, giảm thiểu số người bị tử vong vì bệnh Dại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các cấp tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật theo đúng quy định, trong đó cần chú trọng thực hiện những nội dung sau:

Rà soát, bổ sung, xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống bệnh Dại của địa phương. Kế hoạch cần bảo đảm có đủ nguồn lực và kinh phí tổ chức thực hiện: Hỗ trợ vắc xin Dại tiêm phòng cho động vật trên địa bàn; tổ chức chủ động giám sát lưu hành mầm bệnh Dại để cảnh báo cộng đồng; Tổ chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó ở từng khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc xin Dại; yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký chó nuôi, tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, chấp hành việc xích, nhốt; khi chó ra đường, nơi công cộng phải đeo rọ mõm cho chó theo đúng quy định. Lập kế hoạch, khuyến khích thành lập và có cơ chế cho các đội xử lý chó thả rông, đặc biệt tại các khu vực thành thị.

Chỉ đạo UBND các cấp chủ động phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, mạng lưới thú y cơ sở tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó nuôi, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức tháng cao điểm tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung, tránh bỏ sót đối tượng tiêm phòng.

Chỉ đạo các đơn vị triển khai các chiến dịch truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh Dại tại cộng đồng và quản lý chó nuôi.

Tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vắc xin dại được quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về phòng, chống bệnh Dại và quản lý cho nuôi.

Chỉ đạo, rà soát và tổ chức xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Dại, đặc biệt tại những khu du lịch, khu vực thành phố, thị xã, khu đông dân cư.

Thành lập các Đoàn công tác do Lãnh đạo UBND các cấp làm trưởng đoàn phối hợp với các đơn vị chuyên môn như thú y, y tế đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại tại cơ sở và điều tra các trường hợp chó dại cắn gây thương vong trên người.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025(20/09/2019 10:48 SA)

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm(20/09/2019 10:31 SA)

Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải (18/09/2019 3:12 CH)

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương (18/09/2019 3:11 CH)

Tòa án nhân dân tối cao công bố 03 án lệ(16/09/2019 2:47 CH)

°
1353 người đang online