Tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước

Đăng ngày 20 - 05 - 2019
100%

Ngày 17/5/2019, Bộ thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn 1541/ BTTTT-VNNIC về việc tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước.

Trước sự bùng nổ của Internet toàn cầu, mạng Internet đang chuyển đổi từ giao thức IPv4 (địa chỉ Internet thế hệ 4) sang IPv6 (địa chỉ Internet thế hệ 6) để vừa giải quyết vấn đề cạn kiệt không gian địa chỉ của IPv4 vừa đáp ứng nhu cầu triển khai các dịch vụ mới, chất lượng cao như IoT, 4G LTE/5G. Tính đến cuối tháng 4/2019, tỷ lệ truy cập Internet qua IPv6 toàn cầu đạt khoảng 26%, tăng trưởng trung bình 200% một năm. Dự báo, đến năm 2020, tỷ lệ này đạt xấp xỉ 50%, đây cũng là thời điểm IPv4 dần ngừng hoạt động. Chuyển đổi sang sử dụng IPv6 thay thế IPv4 đang là một nhu cầu tất yếu, bắt buộc để đảm bảo sự phát triển ổn định của Internet trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, theo sự điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông thông, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, hoạt động thúc đẩy triển khai IPv6 tại Việt Nam được đẩy mạnh trên nhiều phương diện: truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; đào tạo, tư vấn, chuẩn bị nguồn nhân lực; thiết lập và phát triển mạng Internet IPv6 quốc gia; đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng. Với các nỗ lực đó, Việt Nam hiện đã đạt được kết quả tốt trong triển khai chuyển đổi IPv4 sang IPv6, được cộng đồng Internet khu vực và quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Theo đó, năm 2019 là năm cuối thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Để bảo đảm mục tiêu chung quốc gia là “Internet Việt Nam hoạt động an toàn, tin cậy với địa chỉ IPv6 kể từ 2019", đảm bảo kết nối Internet thông suốt, an toàn cho hệ thống mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND cấp tỉnh quan tâm, tăng cường các hoạt động triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ theo đúng lộ trình Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Một số công việc cụ thể:

- Xây dựng đề án chuyển đổi IPv6 trong hạ tầng mạng lưới, dịch vụ phù hợp với Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 và kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, Ngành, địa phương, với một số nội dung lưu ý sau: Bổ sung hạng mục về IPv6 trong các đề án ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ/Ngành, địa phương; khi đầu tư, mua sắm các thiết bị mới có kết nối Internet phải bảo đảm các thiết bị này có hỗ trợ công nghệ IPv6; đưa yêu cầu hỗ trợ IPv6 trong các hợp đồng thuê ngoài dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin (dịch vụ kết nối Internet, lưu trữ Website, email,…). Việc đưa IPv6 vào kế hoạch ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước là phục vụ cho việc phát triển chính phủ điện tử, thành phố thông minh đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng và đi đúng xu hướng công nghệ toàn cầu.

- Ưu tiên thực hiện một số đầu mục công việc sau: Kích hoạt việc hỗ trợ IPv6 trên Website chính và cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; triển khai chuyển đổi mạng lưới và dịch vụ sang hỗ trợ IPv4/IPv6, đặc biệt là triển khai IPv6 trong hệ thống chính phủ điện tử và mạng lưới cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tin liên quan

Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025(20/09/2019 10:48 SA)

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm(20/09/2019 10:31 SA)

Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải (18/09/2019 3:12 CH)

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương (18/09/2019 3:11 CH)

Tòa án nhân dân tối cao công bố 03 án lệ(16/09/2019 2:47 CH)

Tin mới nhất

Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025(20/09/2019 10:48 SA)

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm(20/09/2019 10:31 SA)

Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải (18/09/2019 3:12 CH)

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương (18/09/2019 3:11 CH)

Tòa án nhân dân tối cao công bố 03 án lệ(16/09/2019 2:47 CH)

°
1411 người đang online