Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương

Đăng ngày 20 - 05 - 2019
100%

Ngày 05/5/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

​Theo đó Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành gồm 05 thủ tục hành chính gồm: Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động; Cơ quan thực hiện là UBND cấp tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung có 01 thủ tục hành chính là: Đăng ký nội quy lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện. Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện sửa đổi, bổ sung có 01 thủ tục hành chính là: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp do Phòng Lao động cấp huyện thực hiện.

Danh mục thủ tục hành chính cấp Trung ương bị bãi bỏ gồm 04 thủ tục hành chính là: Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do bị mất, cháy, hư hỏng; gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; đổi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện.

Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ gồm 03 thủ tục hành chính là: Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động; báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động; báo cáo thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tin liên quan

Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025(20/09/2019 10:48 SA)

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm(20/09/2019 10:31 SA)

Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải (18/09/2019 3:12 CH)

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương (18/09/2019 3:11 CH)

Tòa án nhân dân tối cao công bố 03 án lệ(16/09/2019 2:47 CH)

Tin mới nhất

Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025(20/09/2019 10:48 SA)

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm(20/09/2019 10:31 SA)

Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải (18/09/2019 3:12 CH)

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương (18/09/2019 3:11 CH)

Tòa án nhân dân tối cao công bố 03 án lệ(16/09/2019 2:47 CH)

°
1437 người đang online