Chỉ thị về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 20 - 05 - 2019
100%

Ngày 20/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-CTUBND về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Hưng Yên.

Theo Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm tổ chức Kỳ thi an toàn tuyệt đối, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, đúng quy chế, đúng quy định pháp luật; trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ, kịp thời, cung cấp đầy đủ, chính xác Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến cán bộ, giáo viên và học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 các thông tin cần thiết về Kỳ thi và công tác tuyển sinh; giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về các nội dung liên quan đến Kỳ thi và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019.

Chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đảm bảo thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo, quản lý các cơ sở giáo dục và đào tạo nơi đặt các điểm thi chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác coi thi, bảo quản đề thi, bài thi; chỉ đạo cán bộ, giáo viên và học sinh chấp hành nghiêm các quy định hiện hành; không để phát sinh các tiêu cực trong thi cử.

Phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức Kỳ thi chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt cụm thi ở tỉnh: Bố trí Điểm thi của Hội đồng thi hợp lý, đảm bảo tổ chức thi nghiêm túc, an toàn và tạo thuận lợi nhất cho việc dự thi của thí sinh; tập huấn đầy đủ nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi và quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chấm thi trắc nghiệm do trường đại học chủ trì thực hiện tại tỉnh.

Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh về giao thông, đi lại, ăn nghỉ; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác bảo vệ, an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức thi; đặc biệt không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn.

Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức Kỳ thi, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

Công an tỉnh: Lập kế hoạch, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các địa điểm tổ chức thi, in sao và vận chuyển đề thi, chấm thi; quản lý chặt chẽ các phương tiện in, sao nhân bản tài liệu; ngăn ngừa không để tình trạng tập trung đông người tại khu vực thi, xảy ra hành vi vi phạm pháp luật trong suốt quá trình tổ chức Kỳ thi.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các địa điểm đặt điểm thi; quản lý chặt chẽ các phương tiện in, sao, nhân bản tài liệu. Tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại cho thí sinh, người nhà thí sinh, cán bộ coi thi tham gia Kỳ thi tại địa phương./.

Tin liên quan

Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025(20/09/2019 10:48 SA)

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm(20/09/2019 10:31 SA)

Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải (18/09/2019 3:12 CH)

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương (18/09/2019 3:11 CH)

Tòa án nhân dân tối cao công bố 03 án lệ(16/09/2019 2:47 CH)

Tin mới nhất

Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025(20/09/2019 10:48 SA)

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm(20/09/2019 10:31 SA)

Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải (18/09/2019 3:12 CH)

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương (18/09/2019 3:11 CH)

Tòa án nhân dân tối cao công bố 03 án lệ(16/09/2019 2:47 CH)

°
1430 người đang online