Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 16 - 05 - 2019
100%

Ngày 15/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, từng cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát động các phong trào xây dựng nhân rộng các mô hình, đề xuất các sáng kiến và tích cực tham gia các hành động cụ thể; thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể cho đơn vị, địa phương mình thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa"; tổ chức đăng ký tham gia thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trong cơ quan, đơn vị mình; cam kết không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần như: cốc, đĩa, chai... trong phòng làm việc và trong các cuộc họp, hội nghị; Phát động phong trào mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện "Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần". Thời gian hoàn thành trước 31/5/2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc phát động phong trào, triển khai tổ chức phong trào và sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào trên địa bàn tỉnh; Tổ chức hội thảo về phong trào "Chống rác thải nhựa"; Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, đẩy mạnh phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình;...

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động đăng ký tham gia phong trào "Chống rác thải nhựa" tại các cửa hàng, chợ; nghiên cứu xây dựng mô hình thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" tại khu dân cư trên địa bàn làm mô hình điểm để tuyên truyền, nhân rộng. Đẩy mạnh phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 có 50% số hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải. Ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phân loại rác thải làm từ nhựa, bao bì, túi nilon để vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Tăng cường quản lý, vận hành các điểm tập kết, bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn; vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định; nghiêm cấm hành vi đốt rác thải gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong quản lý chất thải rắn theo thẩm quyền.

Tin liên quan

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (01/06/2020 4:33 CH)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp(01/06/2020 4:31 CH)

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (01/06/2020 4:30 CH)

Tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (01/06/2020 4:33 CH)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp(01/06/2020 4:31 CH)

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (01/06/2020 4:30 CH)

°
1280 người đang online