Đề nghị rút 02 dự án Luật khỏi chương trình xây dựng luật 2019

Đăng ngày 11 - 04 - 2019
100%

Chính phủ đề nghị rút 02 dự án Luật ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.
(Ảnh: daibieunhandan.vn)

Sáng ngày 10/4/2019, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc Phiên họp thứ 33.

Ngay sau khai mạc, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, UBTVQH cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Theo Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày, về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, ngoài 03 dự án luật đã được UBTVQH quyết định bổ sung vào Chương trình năm 2019 theo Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 ngày 13/12/2018, Chính phủ tiếp tục đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2019 đối với 10 dự án, dự thảo, bao gồm: Rút ra khỏi Chương trình 02 dự án luật (gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai); lùi thời hạn trình 02 dự án; bổ sung vào Chương trình 06 dự án, dự thảo. Trong số 06 dự án, dự thảo bổ sung, Chính phủ đề nghị UBTVQH, Quốc hội cho phép soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ để đáp ứng yêu cầu thực thi Hiệp định CPTPP.

Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết: “Sau khi điều chỉnh, số lượng các dự án thuộc Chương trình năm 2019 sẽ là 26 dự án, tăng 09 dự án so với Nghị quyết số 57/2018/QH14. Theo Chính phủ, số lượng dự án như đã nêu là tương đương với các năm 2016, 2017 và có thể bảo đảm tính khả thi của Chương trình”.

Thẩm tra tờ trình, Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh nguyên tắc, việc điều chỉnh Chương trình năm 2019 không làm ảnh hưởng, thay đổi cơ bản Chương trình đã được Quốc hội quyết định; chỉ đồng ý đưa ra khỏi Chương trình, lùi thời gian trình để tiếp tục chuẩn bị đối với những dự án chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhưng cơ quan trình phải có báo cáo cụ thể với UBTVQH về nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cơ quan này thống nhất đưa ra khỏi chương trình 02 dự án gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.

Tuy nhiên, về lộ trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai vẫn còn có ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất, đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai để báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình năm 2020 nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị, khắc phục những tồn tại, bất cập, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thực tiễn quản lý đất đai, bảo đảm sự thống nhất của các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai.

Loại ý kiến thứ hai, tán thành với Chính phủ về việc rút dự án Luật này ra khỏi Chương trình để tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Quốc hội sau năm 2020. Đối với những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn và một số chính sách mới cần thực hiện thí điểm, đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, trình Quốc hội ban hành nghị quyết trong năm 2019 để kịp thời xử lý, đồng thời, tạo cơ sở cho việc tổng kết, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật.

“Nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật tán thành với loại ý kiến thứ nhất” – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nêu rõ.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường, Ủy ban Pháp luật thống nhất với Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ đưa dự án Luật này ra khỏi Chương trình để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện và cũng là để có thời gian đánh giá việc thực hiện Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường mới được UBTVQH thông qua, có hiệu lực từ 01/01/2019.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhất trí cao với những đánh giá như trong báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, thời gian qua, công tác xây dựng pháp luật được tiếp tục đổi mới, sự phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ cũng như các cơ quan liên quan chặt chẽ hơn, các cơ quan đã cùng nhau lắng nghe, cùng nhau tiếp thu. Trách nhiệm của cơ quan trình, cơ quan thẩm tra đã được nâng lên rõ rệt. “Các vấn đề lớn của từng dự án Luật được tranh luận thấu đáo, tính phản biện ngày càng cao, dẫn đến kết quả các dự án luật được thông qua với tỉ lệ cao” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, tính dự báo trong chương trình xây dựng chưa cao nên việc rút, lùi, bổ sung diễn ra liên tục hàng năm. Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất với nguyên tắc có điều chỉnh chương trình 2019 nhưng không được xáo trộn những chương trình Quốc hội đã được quyết định; chỉ đưa ra khỏi chương trình những dự án Luật nào chưa đảm bảo chất lượng, chưa đủ điều kiện để trình ra Quốc hội.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: UBTVQH tán thành việc đưa khỏi chương trình năm 2019 với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; lùi thời gian trình 1 kỳ họp, từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 đối với Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; bổ sung vào chương trình năm 2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và bổ sung vào năm 2019 dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Đồng thời, điều chỉnh Luật Khám bệnh, chữa bệnh lùi 2 kỳ họp, từ trình xin ý kiến vào Kỳ họp thứ 7 sang xin ý kiến vào Kỳ họp thứ 9. Không bổ sung Luật Thi đua khen thưởng vào chương trình năm 2019 mà đưa vào cuối năm 2020. Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, đa số đồng ý với đề nghị đầu năm 2020 trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu./.

Tin liên quan

Kiến nghị tăng nặng hình phạt đối với các tội danh xâm hại trẻ em(28/05/2020 7:16 SA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng,...(27/05/2020 7:15 SA)

Quy định chặt chẽ các điều kiện hoạt động dịch vụ kinh doanh đòi nợ(27/05/2020 7:12 SA)

Tạo thuận lợi cho thanh niên thực hiện trách nhiệm của mình(26/05/2020 7:12 SA)

Quy định rõ các khoản phí hòa giải để giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước(26/05/2020 7:07 SA)

Tin mới nhất

Kiến nghị tăng nặng hình phạt đối với các tội danh xâm hại trẻ em(28/05/2020 7:16 SA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng,...(27/05/2020 7:15 SA)

Quy định chặt chẽ các điều kiện hoạt động dịch vụ kinh doanh đòi nợ(27/05/2020 7:12 SA)

Tạo thuận lợi cho thanh niên thực hiện trách nhiệm của mình(26/05/2020 7:12 SA)

Quy định rõ các khoản phí hòa giải để giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước(26/05/2020 7:07 SA)

°
982 người đang online