Văn Lâm hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã

Đăng ngày 15 - 03 - 2019
100%

Đến ngày 11.3, 11/11 xã, thị trấn của huyện Văn Lâm tổ chức xong đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Theo đánh giá ban đầu, nhân sự được hiệp thương cử tham gia ủy viên ủy ban MTTQ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 bảo đảm cả về số lượng và chất lượng; công tác hiệp thương thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên. Theo đó, đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024 các xã, thị trấn đã hiệp thương cử 370 vị ủy viên ủy ban MTTQ, trong đó có 122 vị là nữ, 115 vị là người ngoài Đảng; tôn giáo có 12 vị; 11 người được hiệp thương cử làm chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đều tham gia cấp ủy, trong đó có 4 người trong ban thường vụ đảng ủy xã; 7 người là đảng ủy viên.

Tin liên quan

Tinh gọn đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã Liêu Xá(20/03/2019 8:18 SA)

Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên kỷ niệm 60 năm thành lập(18/03/2019 8:36 SA)

Ủy ban Pháp luật Quốc hội cho ý kiến về đề án thành lập thị xã Mỹ Hào và 07 phường trực thuộc(08/03/2019 8:16 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Minh Ngọc dự sinh hoạt Chi bộ thôn Tân An(06/03/2019 9:45 SA)

Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Tiến Sỹ dự sinh hoạt chi bộ thôn Yên Tập(06/03/2019 9:44 SA)

Tin mới nhất

Tinh gọn đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã Liêu Xá(20/03/2019 8:18 SA)

Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Văn Lâm(20/03/2019 8:17 SA)

Hưng Yên sẽ tăng cường truyền thông về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch(19/03/2019 8:21 SA)

Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên kỷ niệm 60 năm thành lập(18/03/2019 8:36 SA)

Xã Chỉ Đạo đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(18/03/2019 8:34 SA)

°
742 người đang online