Ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 13 - 03 - 2019
100%

Ngày 8/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc ban hành các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm bao gồm:

- Lĩnh vực trồng trọt: Lúa nếp thơm Hưng Yên; nhãn quả tươi; long nhãn; vải lai chín sớm Phù Cừ; cây có múi (cam, bưởi...); chuối tiêu hồng; ổi lê Đài Loan; hoa, cây cảnh; cây dược liệu; nấm ăn, nấm dược liệu.

- Lĩnh vực chăn nuôi: Gà lai Đông Tảo chất lượng cao, an toàn sinh học hoặc VietGAHP; bò thịt chất lượng cao, an toàn sinh học; thịt lợn đạt tiêu chuẩn VietGAHP.

- Lĩnh vực thủy sản: Cá chép lai, trắm cỏ, trắm đen, cá lăng, cá rô phi đơn tính, cá diêu hồng, cá ngạnh thương phẩm.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng quy định.

Tin liên quan

Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019(20/03/2019 10:02 SA)

Ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với...(19/03/2019 2:42 CH)

Một số quy định mới về thực hiện Luật Đo đạc và bản đồ(18/03/2019 10:34 SA)

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030(18/03/2019 10:33 SA)

Quy định mới về thi hành Luật Thủy sản(18/03/2019 10:32 SA)

Tin mới nhất

Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019(20/03/2019 10:02 SA)

Ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với...(19/03/2019 2:42 CH)

Một số quy định mới về thực hiện Luật Đo đạc và bản đồ(18/03/2019 10:34 SA)

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030(18/03/2019 10:33 SA)

Quy định mới về thi hành Luật Thủy sản(18/03/2019 10:32 SA)

°
797 người đang online