Ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 13 - 03 - 2019
100%

Ngày 8/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc ban hành các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm bao gồm:

- Lĩnh vực trồng trọt: Lúa nếp thơm Hưng Yên; nhãn quả tươi; long nhãn; vải lai chín sớm Phù Cừ; cây có múi (cam, bưởi...); chuối tiêu hồng; ổi lê Đài Loan; hoa, cây cảnh; cây dược liệu; nấm ăn, nấm dược liệu.

- Lĩnh vực chăn nuôi: Gà lai Đông Tảo chất lượng cao, an toàn sinh học hoặc VietGAHP; bò thịt chất lượng cao, an toàn sinh học; thịt lợn đạt tiêu chuẩn VietGAHP.

- Lĩnh vực thủy sản: Cá chép lai, trắm cỏ, trắm đen, cá lăng, cá rô phi đơn tính, cá diêu hồng, cá ngạnh thương phẩm.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng quy định.

Tin liên quan

Tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước(20/05/2019 10:36 SA)

Ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019...(20/05/2019 10:35 SA)

Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực lao...(20/05/2019 10:16 SA)

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng một số loại phí(20/05/2019 10:15 SA)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy(20/05/2019 10:14 SA)

Tin mới nhất

Tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước(20/05/2019 10:36 SA)

Ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019...(20/05/2019 10:35 SA)

Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực lao...(20/05/2019 10:16 SA)

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng một số loại phí(20/05/2019 10:15 SA)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy(20/05/2019 10:14 SA)

°
1628 người đang online