Một số quy định mới về tuyển sinh hệ chính quy

Đăng ngày 13 - 03 - 2019
100%

Ngày 28/02/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT, đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

​Theo đó, Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các trường có thủ tục sơ tuyển, các trường tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt hoặc có môn thi năng khiếu kết hợp với sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia phải xác định và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của trường và một số phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, hồ sơ đăng ký sơ tuyển, thủ tục, điều kiện đạt yêu cầu sơ tuyển, phương thức tổ chức thi…

Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi một số nội dung khác về việc công bố công khai chỉ tiêu cho từng phương thức tuyển sinh, tiếp nhận và lưu trữ giấy chứng nhận kết quả thi…

Đối với các trường đồng thời sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành hoặc nhóm ngành phải xác định và công bố công khai chỉ tiêu cho từng phương thức tuyển sinh; thực hiện các quyền và nhiệm vụ tương ứng với từng phương thức được quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2019.

Tin liên quan

Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019(20/03/2019 10:02 SA)

Ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với...(19/03/2019 2:42 CH)

Một số quy định mới về thực hiện Luật Đo đạc và bản đồ(18/03/2019 10:34 SA)

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030(18/03/2019 10:33 SA)

Quy định mới về thi hành Luật Thủy sản(18/03/2019 10:32 SA)

Tin mới nhất

Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019(20/03/2019 10:02 SA)

Ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với...(19/03/2019 2:42 CH)

Một số quy định mới về thực hiện Luật Đo đạc và bản đồ(18/03/2019 10:34 SA)

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030(18/03/2019 10:33 SA)

Quy định mới về thi hành Luật Thủy sản(18/03/2019 10:32 SA)

°
753 người đang online