Danh mục các loại thuốc bảo vệ thực vật không được phép sử dụng

Đăng ngày 18 - 02 - 2019
100%

Ngày 12/02/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. ​

Quyết định ban hành kèm theo Danh mục các loại thuốc bảo vệ thực vật bị loại bỏ gồm hơn 172 loại thuốc trừ sâu và 05 thuốc trừ mối chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl. Cụ thể: Thuốc trừ sâu: Fultoc super 550EC, Sacophos 550EC, Acek 50EC, Cây búa vàng, Monifos, Paragon 555EC, Phesoltinfos 25EC… Thuốc diệt mối: Fugonsin 500EC, Lenfos 50EC, Landguard 40EC, MAP Sedan 48EC, Termifos 500EC.

Danh mục này cũng loại bỏ gần 90 loại thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Fipronil ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng.

Các thuốc bảo vệ thực vậtbị loại bỏ theo Quyếtđịnh này chỉ được sản xuất, nhập khẩu tốiđa 01 năm, được buôn bán, sử dụng tốiđa 02 năm kể từ ngày 12/02/2019. Ngừng toàn bộ các thủ tục đăng ký thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil theo Quyết định này kể từ ngày 12/02/2019.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tin liên quan

Nghị định mới về chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch(31/01/2023 2:24 CH)

Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định RCEP (12/01/2023 10:24 SA)

Công văn của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây...(09/01/2023 4:00 CH)

Công điện về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực...(04/01/2023 4:03 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý phân bón, giống cây trồng(04/01/2023 9:50 SA)

Tin mới nhất

Nghị định mới về chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch(31/01/2023 2:24 CH)

Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định RCEP (12/01/2023 10:24 SA)

Công văn của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây...(09/01/2023 4:00 CH)

Công điện về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực...(04/01/2023 4:03 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý phân bón, giống cây trồng(04/01/2023 9:50 SA)

°
390 người đang online