Kim Động phấn đấu tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở xong trong tháng 3.2020

Đăng ngày 29 - 11 - 2019
100%

Huyện Kim Động có 38 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Kim Động đã thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban tổ chức, phục vụ đại hội, các tổ giúp việc của các tiểu ban và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội của cấp mình để tổ chức, thực hiện. 

Cùng với đó, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Kim Động tích cực xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và đề án nhân sự. 7/38 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy dự kiến tổ chức đại hội trước ngày 15.1.2020, phấn đấu đến hết tháng 3.2020 tổ chức xong đại hội đảng bộ cấp cơ sở. 

Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động chọn Đảng bộ xã Chính Nghĩa tổ chức đại hội điểm cấp xã, Đảng bộ thị trấn Lương Bằng tổ chức bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội và chọn Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể huyện tổ chức đại hội trước các chi bộ, đảng bộ khối cơ quan huyện.

Tin liên quan

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài PT&TH Hưng Yên(04/12/2019 8:56 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ân Thi(28/11/2019 7:57 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện: Khoái Châu, Văn Lâm, Văn Giang(26/11/2019 8:38 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Hưng Yên tiếp xúc cử tri thành phố Hưng Yên(23/11/2019 8:27 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Mỹ(21/11/2019 8:15 SA)

Tin mới nhất

Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu vượt dự toán được giao(05/12/2019 8:12 SA)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài PT&TH Hưng Yên(04/12/2019 8:56 SA)

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác, khách quan(03/12/2019 8:46 SA)

Hưng Yên: Phát triển chăn nuôi gà Đông Tảo lai an toàn sinh học(29/11/2019 8:09 SA)

Cam sạch Hưng Yên(28/11/2019 8:00 SA)

°
645 người đang online