Đảng bộ huyện Kim Động được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn đại hội điểm

Đăng ngày 15 - 11 - 2019
100%

Ngày 14.11, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Thường trực Huyện ủy Kim Động về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động và các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35-CT/TW); Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18.10.2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW; Kế hoạch số 185 – KH/TU, ngày 8.10.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Kế hoạch số 185 – KH/TU) và các văn bản về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

BCH Đảng bộ huyện đã thành lập tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch về tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy và các đồng chí cấp ủy huyện triển khai, thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của huyện. 

Huyện chọn 1 đảng bộ tổ chức đại hội điểm cấp xã, 1 đảng bộ cơ sở tổ chức bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, dự kiến thời gian tổ chức đại hội trước ngày 15.1.2020. 

Đến nay, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã thành lập các tiểu ban của đại hội; xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH đảng bộ và đề án nhân sự trình đại hội. Dự kiến đến hết tháng 3.2020, huyện hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kim Động lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 5.2020. Huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; kiểm điểm, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2019 để phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, Đảng bộ huyện Kim Động được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần đoàn kết, thống nhất chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở và đại hội đảng bộ huyện; chỉ đạo xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội, trong đó xác định mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Việc dựng phương án nhân sự phải bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ các cấp. Các tiểu ban Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII xây dựng kế hoạch của từng tiểu ban, phân công các thành viên tiểu ban từng nội dung công việc cụ thể. Đẩy mạnh tuyên truyền về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; nắm chắc tình hình đơn, thư, vấn đề an ninh trật tự, vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ ở cơ sở để kịp thời xử lý…

Tin liên quan

Văn Giang thu ngân sách nhà nước đạt trên 370 tỷ đồng (03/07/2020 7:48 SA)

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm(01/07/2020 7:41 SA)

Ghi nhận từ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở(01/07/2020 7:36 SA)

Văn Giang biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020(30/06/2020 7:35 SA)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025(24/06/2020 7:18 SA)

Tin mới nhất

Văn Giang thu ngân sách nhà nước đạt trên 370 tỷ đồng (03/07/2020 7:48 SA)

Hưng Yên: Tăng cường công tác phối hợp thi hành án dân sự trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng(02/07/2020 7:37 SA)

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm(01/07/2020 7:41 SA)

Khai thác tốt nguồn thu vào ngân sách nhà nước(01/07/2020 7:37 SA)

Ghi nhận từ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở(01/07/2020 7:36 SA)

°
419 người đang online