Hưng Yên: Nhiều biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ

Đăng ngày 13 - 11 - 2019
100%

Ngày 12.11, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18.8.2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay (viết tắt là Chỉ thị số 39-CT/TW). Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ được nâng lên. Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các dấu hiệu, biểu hiện vi phạm về bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… 

Việc thực hiện công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự phục vụ công tác cán bộ, kết nạp đảng viên bảo đảm thận trọng, công tâm, khách quan, toàn diện theo quy định của Đảng và theo phân cấp quản lý cán bộ. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc.

Hội nghị thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, đảng viên; củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39 – CT/TW, trong thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về quan điểm, nội dung, phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường việc giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, đảng viên, công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, đặc biệt với nhân sự ứng cử vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ bảo mật; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài…

Tin liên quan

Văn Giang thu ngân sách nhà nước đạt trên 370 tỷ đồng (03/07/2020 7:48 SA)

Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương(03/07/2020 7:47 SA)

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Hưng Yên(02/07/2020 7:38 SA)

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (02/07/2020 7:33 SA)

Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác bảo đảm trật tự ATGT(02/07/2020 7:31 SA)

Tin mới nhất

Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (03/07/2020 3:51 CH)

Đề án "Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực...(03/07/2020 2:03 CH)

Vừa phòng thủ chống dịch COVID-19, vừa tấn công trên mặt trận kinh tế(03/07/2020 7:53 SA)

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ về công tác xây dựng thể chế(03/07/2020 7:51 SA)

Văn Giang thu ngân sách nhà nước đạt trên 370 tỷ đồng (03/07/2020 7:48 SA)

°
637 người đang online