Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đăng ngày 09 - 10 - 2019
100%

Ngày 8/10 là ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại Hội trường. Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ.

 
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. ( Ảnh: Phạm Cường)

Cụ thể, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Tin liên quan

Thủ tướng: Không run sợ, không quá lo lắng nhưng không chủ quan!(25/02/2020 8:14 SA)

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19(25/02/2020 8:11 SA)

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - EU(18/02/2020 7:59 SA)

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Cơ quan Chống tham nhũng LB Nga(18/02/2020 7:56 SA)

Thủ tướng: Chính phủ không chọn giải pháp đóng cửa mọi thứ(18/02/2020 7:55 SA)

Tin mới nhất

Thủ tướng: Không run sợ, không quá lo lắng nhưng không chủ quan!(25/02/2020 8:14 SA)

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19(25/02/2020 8:11 SA)

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - EU(18/02/2020 7:59 SA)

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Cơ quan Chống tham nhũng LB Nga(18/02/2020 7:56 SA)

Thủ tướng: Chính phủ không chọn giải pháp đóng cửa mọi thứ(18/02/2020 7:55 SA)

°
481 người đang online