Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 93A tại huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào

Đăng ngày 09 - 10 - 2019
100%

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện Kế hoạch 93A ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, đoàn kiểm tra số 1 và số 2 đã đi kiểm tra tại huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào.

Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 93A của UBND tỉnh tại huyện Khoái Châu

Đến nay, huyện Khoái Châu giải tỏa được 69/657 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp; xử lý vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông là 377/926 trường hợp; vi phạm công trình thủy lợi đến hết ngày 20/9/2019 còn tồn đọng 809 trường hợp. Việc xử lý, giải tỏa các công trình vi phạm diễn ra rất chậm tại các xã, thị trấn.

Huyện cũng mới cấp được 40.138 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, còn tồn đọng hơn 21.098 thửa đất. Giao đất trái thẩm quyền là trên 700 trường hợp.

Đoàn kiểm tra đã xuống thực địa, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến một số vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông thủy lợi chưa được giải tỏa, tiến độ giải quyết tồn tại chậm tại xã Tân Dân và xã Hồng Tiến.

Đoàn kiểm tra yêu cầu huyện cần có những giải pháp để thực hiện Kế hoạch 93A của UBND tỉnh, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổng hợp các số liệu để báo cáo UBND tỉnh có hướng xử lý.

Thị xã Mỹ Hào có 339 trường hợp vi phạm xây dựng công trình, nhà ở, nhà tạm trên đất nông nghiệp. Trong đó, vi phạm sau ngày 16/3/2016 là 34 trường hợp. Đến nay, thị xã giải tỏa được 144 hộ vi phạm. Về hành lang an toàn giao thông và thủy lợi thị xã giải tỏa được hơn 3.000 trường hợp.

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến hết tháng 9 năm 2019, thị xã cấp được hơn 16 nghìn thửa đất ở, đạt khoảng 60%; trên 53 nghìn thửa đất nông nghiệp, đạt gần 80%. 

Việc thực hiện Kế hoạch 93A và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thị xã Mỹ Hào có nhiều tích cực. Một số xã, phường đã quyết liệt trong việc xử lý và ngăn chặn vi phạm trên đất nông nghiệp cũng như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại các vi phạm xây nhà ở, công trình trên đất nông nghiệp. Đặc biệt có những vi phạm nằm trong quy hoạch đất của các dự án công nghiệp, hoặc đất giãn dân.

Đoàn kiểm tra đã kiến nghị giải pháp để thị xã Mỹ Hào tiếp tục triển khai có hiệu quả giai đoạn 2 Kế hoạch 93A của UBND tỉnh, đồng thời đề xuất một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin liên quan

Phù Cừ trên đường về đích huyện nông thôn mới(25/02/2020 8:17 SA)

Hưng Yên: Thời tiết thuận lợi, nhãn, vải sai hoa(19/02/2020 1:36 CH)

Nông dân Hưng Yên xuống đồng gieo cấy lúa xuân (19/02/2020 8:05 SA)

Cục Thuế tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2020(19/02/2020 8:03 SA)

Kim Động ứng phó với dịch bệnh Covid-19(18/02/2020 8:09 SA)

Tin mới nhất

Đại hội điểm Đảng bộ xã An Viên, nhiệm kỳ 2020 – 2025(25/02/2020 8:18 SA)

Phù Cừ trên đường về đích huyện nông thôn mới(25/02/2020 8:17 SA)

Hưng Yên: Thời tiết thuận lợi, nhãn, vải sai hoa(19/02/2020 1:36 CH)

Yên Mỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19(19/02/2020 8:06 SA)

Nông dân Hưng Yên xuống đồng gieo cấy lúa xuân (19/02/2020 8:05 SA)

°
1603 người đang online