Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn

Đăng ngày 07 - 10 - 2019
100%

Ngày 16/9/2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn.

Theo đó, Thông tư áp dụng với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp và sử dụng giày ủng an toàn. Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Cụ thể, Giày ủng an toàn phải có đặc tính bảo vệ người sử dụng tránh các chấn thương chân có thể xảy ra do tai nạn, có pho mũi được thiết kế chống được va đập khi thử với mức năng lượng ít nhất bằng 200J và chống được nén ép khi thử với lực nén ít nhất là 15 kN.

Giày ủng an toàn sản xuất trong nước phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phù hợp với các quy định của pháp luật. Việc chứng nhận hợp quy do các tổ chức chứng nhận sự phù hợp đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định thực hiện.

Giày ủng an toàn nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy và đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Trường hợp thỏa thuận song phương, đa phương giữa các cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước xuất khẩu giày ủng an toàn quy định không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Giày ủng an toàn cung cấp trên thị trường phải có dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Tổ chức, cá nhân cung cấp giày ủng an toàn phải cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản và kiểm tra trong quá trình sử dụng của nhà sản xuất.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp, sử dụng đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020.

Tin liên quan

Quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế(24/02/2020 3:02 CH)

Tiêu chuẩn ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp(24/02/2020 9:55 SA)

Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia(24/02/2020 9:54 SA)

Quy định về đối tượng được hưởng ưu đãi giá cước dịch vụ viễn thông công ích truy nhập Internet(24/02/2020 9:52 SA)

Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025(24/02/2020 8:32 SA)

Tin mới nhất

Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020(25/02/2020 8:44 SA)

Quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế(24/02/2020 3:02 CH)

Tiêu chuẩn ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp(24/02/2020 9:55 SA)

Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia(24/02/2020 9:54 SA)

Quy định về đối tượng được hưởng ưu đãi giá cước dịch vụ viễn thông công ích truy nhập Internet(24/02/2020 9:52 SA)

°
835 người đang online