Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Đăng ngày 07 - 10 - 2019
100%

Ngày 01/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1264/QĐ-TTg Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu lập quy hoạch phát triển điện lực nhằm dự báo nhu cầu tiêu thụ điện thời kỳ 2021 - 2030, có xét đến năm 2045; Nghiên cứu các phương án phát triển nguồn và lưới điện, lựa chọn phương án có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tốt và có tính khả thi cao, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước; Đánh giá về tác động môi trường và lập Báo cáo môi trường chiến lược trong phát triển điện lực; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chủ yếu về cơ chế, chính sách phát triển ngành điện, tổ chức thực hiện quy hoạch, đảm bảo phát triển bền vững ngành điện.

Thời gian thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ khi Nhiệm vụ Quy hoạch điện VIII được phê duyệt và lựa chọn xong đơn vị tư vấn.

Nội dung Quy hoạch điện VIII gồm 03 tập: Tập I - Thuyết minh chung (18 chương); Tập II - Các phụ lục tính toán trình bày các thông số đầu vào, các kết quả tính toán, dự toán phụ tải, kết quả tính toán của chương trình phát triển nguồn điện, lưới điện, kết quả tính toán của phân tích kinh tế tài chính; Tập III - Các bản vẽ mô tả địa lý của hệ thống điện quốc gia thời kỳ quy hoạch.

Bộ Công Thương là cơ quan tổ chức lập Quy hoạch Điện VIII, có trách nhiệm đảm bảo việc triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương trong quá trình lập quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tin liên quan

Đẩy mạnh triển khai Nghị định số 09/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-VPCP(28/10/2020 2:54 CH)

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học(28/10/2020 2:54 CH)

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên...(28/10/2020 2:37 CH)

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân.(24/10/2020 10:20 SA)

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.(22/10/2020 1:50 CH)

Tin mới nhất

Thông tư quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ theo hình...(28/10/2020 2:39 CH)

Đẩy mạnh triển khai Nghị định số 09/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-VPCP(28/10/2020 2:54 CH)

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học(28/10/2020 2:54 CH)

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên...(28/10/2020 2:37 CH)

Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên...(28/10/2020 3:49 CH)

°
444 người đang online