ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 04 - 10 - 2019
100%

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 THÁNG NĂM 2019 
TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT 9 Tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Diện tích gieo trồng cây hàng năm Ha 85.290 92,81
2 Chỉ số sản xuất công nghiệp %   111,41
3 Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý Tỷ đồng 24.645 109,78
4 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 28.207 111,66
5 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %   101,26
6 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 12.081 112,50
7 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 24.765 112,54
 

Tin liên quan

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 9 và 9 tháng năm 2019(04/10/2019 7:43 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN(03/09/2019 9:13 SA)

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 8 và 8 tháng năm 2019(03/09/2019 9:12 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 6 và 6 tháng năm 2019(05/07/2019 8:00 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (30/05/2019 8:52 SA)

Tin mới nhất

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 9 và 9 tháng năm 2019(04/10/2019 7:43 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN(03/09/2019 9:13 SA)

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 8 và 8 tháng năm 2019(03/09/2019 9:12 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN(31/07/2019 2:13 CH)

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 7 và 7 tháng năm 2019(31/07/2019 2:12 CH)

°
1726 người đang online