Gần 500 ha cây trồng ở Hưng Yên ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp

Đăng ngày 04 - 10 - 2019
100%

Thực hiện Dự án đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) gắn với sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên cây trồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 – 2021, năm nay, Ban quản lý dự án tổ chức 28 lớp huấn luyện nông dân tốt (FFS), xây dựng các mô hình thực hành, mô hình ứng dụng IPM vào sản xuất tại 471ha cây trồng. 

Qua theo dõi và đánh giá, các mô hình trong dự án đều mang lại năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, đặc biệt là tiết kiệm chi phí và số lần sử dụng thuốc BVTV, qua đó góp phần cải thiện môi trường sinh thái tại đồng ruộng.

Tin liên quan

Hưng Yên: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng mạnh (21/10/2019 8:17 SA)

Hưng Yên: Giám sát chất lượng nước thải của 36 cơ sở sản xuất, kinh doanh(18/10/2019 8:06 SA)

Vua chanh tứ quý ở Hưng Yên được tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019(16/10/2019 8:17 SA)

Hưng Yên: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới(14/10/2019 8:08 SA)

Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 93A tại huyện Tiên Lữ(14/10/2019 8:07 SA)

Tin mới nhất

Chương trình Cặp lá yêu thương tại Hưng Yên(21/10/2019 8:41 SA)

Hưng Yên: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng mạnh (21/10/2019 8:17 SA)

Hưng Yên: Giám sát chất lượng nước thải của 36 cơ sở sản xuất, kinh doanh(18/10/2019 8:06 SA)

Vua chanh tứ quý ở Hưng Yên được tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019(16/10/2019 8:17 SA)

Văn Lâm xây dựng 300 mô hình dân vận khéo (16/10/2019 8:15 SA)

°
1759 người đang online