Hướng dẫn về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Đăng ngày 21 - 10 - 2019
100%

Ngày 10/10/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư 05/2018/TT-BXD về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

​Theo đó, Thông tư này ban hành kèm theo Phụ lục I- Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu thay thế cho Phụ lục I- Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.

Tin liên quan

Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (03/07/2020 3:51 CH)

Đề án "Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực...(03/07/2020 2:03 CH)

Bộ VHTTDL cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh(02/07/2020 2:48 CH)

Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh (02/07/2020 2:47 CH)

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp(02/07/2020 11:06 SA)

Tin mới nhất

Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (03/07/2020 3:51 CH)

Đề án "Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực...(03/07/2020 2:03 CH)

Bộ VHTTDL cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh(02/07/2020 2:48 CH)

Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh (02/07/2020 2:47 CH)

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp(02/07/2020 11:06 SA)

°
1207 người đang online