Hướng dẫn về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Đăng ngày 21 - 10 - 2019
100%

Ngày 10/10/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư 05/2018/TT-BXD về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

​Theo đó, Thông tư này ban hành kèm theo Phụ lục I- Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu thay thế cho Phụ lục I- Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.

Tin liên quan

Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu”(19/11/2019 7:50 SA)

Thông tư quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục...(18/11/2019 10:34 SA)

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên...(18/11/2019 10:33 SA)

Quy định việc cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội(18/11/2019 7:35 SA)

Hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập(18/11/2019 7:34 SA)

Tin mới nhất

Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu”(19/11/2019 7:50 SA)

Thông tư quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục...(18/11/2019 10:34 SA)

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên...(18/11/2019 10:33 SA)

Quy định việc cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội(18/11/2019 7:35 SA)

Hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập(18/11/2019 7:34 SA)

°
328 người đang online