Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 17

Đăng ngày 16 - 10 - 2019
100%

Ngày 15.10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 17. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 205- QĐ/TW, ngày 23.9.2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019. 9 tháng năm 2019, công tác phát triển đảng viên, quản lý và thực hiện chính sách đối với đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng về chất lượng và bảo đảm thủ tục, nguyên tắc, quy định; đã quyết định kết nạp 77 quần chúng ưu tú vào Đảng; công nhận đảng viên chính thức cho 94 đảng viên... Các cấp ủy và chi bộ duy trì thực hiện có nền nếp chế độ định kỳ sinh hoạt hàng tháng, chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc…

Quý IV năm 2019, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, các đảng bộ, chi bộ cơ sở tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cấp ủy, cấp ủy viên, tổ chức đảng, đảng viên năm 2019; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát...

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu: Thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các đảng bộ, chi bộ cơ sở quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; chuẩn bị chu đáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; chú trọng thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên... 

Tin liên quan

Văn Giang thu ngân sách nhà nước đạt trên 370 tỷ đồng (03/07/2020 7:48 SA)

Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương(03/07/2020 7:47 SA)

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Hưng Yên(02/07/2020 7:38 SA)

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (02/07/2020 7:33 SA)

Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác bảo đảm trật tự ATGT(02/07/2020 7:31 SA)

Tin mới nhất

Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (03/07/2020 3:51 CH)

Đề án "Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực...(03/07/2020 2:03 CH)

Vừa phòng thủ chống dịch COVID-19, vừa tấn công trên mặt trận kinh tế(03/07/2020 7:53 SA)

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ về công tác xây dựng thể chế(03/07/2020 7:51 SA)

Văn Giang thu ngân sách nhà nước đạt trên 370 tỷ đồng (03/07/2020 7:48 SA)

°
662 người đang online