Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2019

Đăng ngày 15 - 10 - 2019
100%

Tin liên quan

Báo cáo công tác tháng 2 năm 2020(02/03/2020 9:12 SA)

báo cáo công tác tháng 01 năm 2020 (03/02/2020 3:00 CH)

Báo cáo công tác tháng 10 năm 2019(30/10/2019 10:23 SA)

Báo cáo công tác tháng 9 năm 2019(04/10/2019 7:52 SA)

Báo cáo công tác tháng 8 năm 2019(30/08/2019 1:50 CH)

Tin mới nhất

Báo cáo công tác tháng 5 năm 2020(02/06/2020 7:16 SA)

báo cáo công tác tháng 04 năm 2020 (29/04/2020 10:18 SA)

Báo cáo công tác tháng 3 và Quý I năm 2020(27/03/2020 11:00 SA)

Báo cáo công tác tháng 2 năm 2020(02/03/2020 9:12 SA)

báo cáo công tác tháng 01 năm 2020 (03/02/2020 3:00 CH)

°
679 người đang online