Phê duyệt Đồ án lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 hai bên trục kinh tế Bắc- Nam thuộc huyện Văn lâm và thị xã Mỹ Hào

Đăng ngày 14 - 10 - 2019
100%

Tin liên quan

Tin mới nhất

quyết định bổ sung các Cụm công nghiệp: Đặng Lễ, Kim động, chính Nghĩa, huyện Kim động và Ân Thi...(13/12/2021 11:30 SA)

Quyết định thành lập Cụm công nghiệp đồng than, huyện Yên Mỹ(06/12/2021 10:54 SA)

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng và kinh...(19/10/2021 10:31 SA)

Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở...(05/07/2021 8:36 SA)

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Kim động(05/07/2021 8:34 SA)

°
19 người đang online