Phê duyệt Đồ án lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 hai bên trục kinh tế Bắc- Nam thuộc huyện Văn lâm và thị xã Mỹ Hào

Đăng ngày 14 - 10 - 2019
100%

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư...(16/03/2021 2:41 CH)

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh mở rộng khu...(16/03/2021 2:34 CH)

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trần Cao-Quang Hưng...(25/11/2020 9:50 SA)

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu và...(25/11/2020 8:42 SA)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quán Đỏ...(23/11/2020 8:44 SA)

°
657 người đang online