Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Đăng ngày 10 - 10 - 2019
100%

​Ngày 08/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

​Theo đó, Quy chế này quy định việc xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (Chương trình); áp dụng đối với các đơn vị chủ trì thực hiện đề án thuộc Chương trình, cơ quan quản lý Chương trình và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan.

Việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được tổ chức định kỳ 02 năm một lần vào các năm chẵn. Doanh nghiệp nộp 03 bộ hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quôc gia Việt Nam trước ngày 31 tháng 3 của năm xét chọn đến Bộ Công Thương. Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được phép sử dụng Biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và hệ thống nhận diện Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Bộ Công Thương ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Kết quả xét chọn sản phẩm Thương hiệu quốc gia Việt Nam có hiệu lực 02 năm, tính từ ngày Quyết định công nhận danh sách sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xâỵ dựng, thực hiện các hoạt động theo định hướng của Chương trình bằng nguồn kinh phí của địa phương.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

Tin liên quan

Hướng dẫn về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng(21/10/2019 4:10 CH)

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành(21/10/2019 7:49 SA)

Hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế(21/10/2019 7:48 SA)

Quy định về người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra trong lĩnh vực quản lý thị trường(18/10/2019 10:25 SA)

Một số quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ(18/10/2019 10:24 SA)

Tin mới nhất

Hướng dẫn về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng(21/10/2019 4:10 CH)

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành(21/10/2019 7:49 SA)

Hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế(21/10/2019 7:48 SA)

Quy định về người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra trong lĩnh vực quản lý thị trường(18/10/2019 10:25 SA)

Một số quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ(18/10/2019 10:24 SA)

°
2046 người đang online