Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ

Đăng ngày 01 - 10 - 2019
100%

Ngày 30/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ. Dự họp có các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp đã thảo luận đóng góp ý kiến về các nội dung sau: Ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; bãi bỏ Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng kết luận như sau: Đối với việc ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp để hoàn thiện văn bản, đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung: Yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu theo hướng quy định 02 nội dung công tác quản lý quy hoạch và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong cùng một Chỉ thị gắn với trách nhiệm của các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án; Chỉ thị phải nêu rõ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý quy hoạch và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; tăng cường cải cách hành chính trong cấp phép xây dựng; quy định rõ nội dung giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng tỉnh và Ban Quản lý dự án cấp huyện quản lý các dự án đầu tư có vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã.

Về Quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với nội dung trình của Cục Thống kê tỉnh đồng thời yêu cầu Cục Thống kê tỉnh thời gian tới quan tâm đánh giá thực chất, khách quan các số liệu thống kê đặc biệt là các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cuối năm 2019 tiến hành đánh giá thực trạng cơ cấu nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp với Cục Thống kê tỉnh cung cấp các số liệu thống kê.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; bãi bỏ Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với nội dung trình của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Minh Ngọc nghỉ hưu theo chế độ.

Cũng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt chia tay đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh(04/06/2020 9:14 SA)

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh(04/06/2020 9:02 SA)

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”(04/06/2020 9:01 SA)

Tổng thống Nga V. Putin ký sắc lệnh về chính sách ngăn chặn hạt nhân(04/06/2020 7:28 SA)

Triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận (04/06/2020 7:25 SA)

°
1202 người đang online